ประเภทงาน

แสดง 11- 20 จาก 188 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 29 มกราคม 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: อ.บางเลน นครปฐม

1. จัดทำเอกสาร Specification การตรวจรับ วัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ สินค้ารับจ้างผลิต และควบคุม การตรวจรับ ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ 2. ควบคุม และจัดการกับวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ที่พบว่าไม่สอดคล้องกับมาตรฐานที่กำหนด 3. ประสานงานกับฝ่ายจัดซื้อในการขอผลประจำปีจาก Supplier และการป้องกันแก้ไขจาก Supplier ในกรณีพบสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด 4. ตรวจสอบความปลอมปนในวัตถุดิบที่มีความเสี่ยง ตามวิธีและความถี่ที่กำหนด 5.…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 29 มกราคม 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: อ.บางเลน นครปฐม

1. วางแผนในการจัดทำ, ทบทวน, ตรวจสอบและคงไว้ระบบคุณภาพทุกระบบที่บริษัทจัดทำ เพื่อให้มั่นใจว่ามีการดำเนินการสอดคล้องตามระบบคุณภาพที่กำหนด 2. ประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ วางแผนและมอบหมายผู้รับผิดชอบในการติดตามการทางป้องกันการเกิดซ้ำ (Corective action : CAR) 3. ควบคุมการจัดทำเอกสาร การตอบกลับข้อร้องเรียนที่ลูกค้าร้องรอ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า 4. ทวนสอบกระบวนการตรวจติดตามภายใน (Int…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 29 มกราคม 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: อ.บางเลน นครปฐม

1. ควบคุมกระบวนการผลิต - ตรวจความพร้อมของไลน์การผลิต สามารถเดินไลน์ผลิตได้ตามปกติ - ตรวจวัตถุดิบที่ใช้ผลิต ต้องใช้วัตถุดิบที่ถูกต้องตามแผน - ตรวจสอบความถูกต้องของบรรจุภัณฑ์ - ตรวจติดตามกำลังการผลิต ผลิตให้ได้ตามเป้าหมาย 2. ประสานงานแก้ไขปัญหาการผลิต - ประสานงานกับหน่วยงานคุณภาพ เมื่อเกิดปัญหา - ประสานงานกับฝ่ายซ่อมบำรุงเครื่องจักร ให้ใช้ได้ตามกำหนด 3. จัดทำเอก…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 2 พฤศจิกายน 2562
สถานที่ปฏิบัติงาน: ไร่ขิง นครปฐม

หน้าที่รับผิดชอบ - ดูแลหน้างานก่อสร้าง - ประสานงานกับ Project Manager - ร่วมตรวจเช็คสต๊อกของต่าง ๆ - ร่วมตรวจเช็คการทำงานของผู้รับเหมาเบื้องต้น

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 11 ตุลาคม 2562
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท ดาต้า เพาเวอร์ จำกัด

-ติดต่อประสานงาน เดินเอกสารให้กับพนักงาน -ดูแลสถานที่ หรือติดต่อกับฝ่ายอาคาร ในกรณีที่ต้องการใช้สถานที่จัดกิจกรรมต่าง ๆ -ดูแลเอกสาร หรือส่งจดหมายให้กับพนักงานในแผนกต่าง ๆ -ตรวจสอบ และสั่งซื้ออุปกรณ์ออฟฟิศให้กับพนักงาน -ดูแลบริหารออฟฟิศ ด้วยการดูแล ควบคุมการทำความสะอาดของแม่บ้าน -ดูแลพนักงานรับส่งเอกสารที่มาติดต่อกับบริษัท

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 11 ตุลาคม 2562
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท ดาต้า เพาเวอร์ จำกัด

รับผิดชอบการนำเสนอการขาย การจอง การประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกเพื่อการทำสัญญาและการให้สินเชื่อแก่ลูกค้า

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 11 ตุลาคม 2562
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท ดาต้า เพาเวอร์ จำกัด

หน้าที่ความรับผิดชอบ ช่างประจำเครื่อง CNC

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 29 มีนาคม 2562
สถานที่ปฏิบัติงาน: SPA จักรกล

-เปิดบิลขาย -นำเสนอโปรโมชั่นสินค้า -ฯลฯ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 2 กุมภาพันธ์ 2562
สถานที่ปฏิบัติงาน: คริสตัล วิลล์ อพาร์ทเม้นท์ ใกล้มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม

ดูแลความสะอาดของอพาร์ทเม้นท์โดยรวม ทำความสะอาดออฟฟิศและพื้นที่ส่วนกลาง ทำความสะอาดห้องเช่าก่อนลูกค้าย้ายเข้าและเมื่อลูกค้าย้ายออก

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 2 กุมภาพันธ์ 2562
สถานที่ปฏิบัติงาน: อพาร์ทเม้นท์ ใกล้มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม

- ดูแลความเรียบร้อยของอพาร์ทเม้นท์ - รับจอง รับเรื่องย้ายเข้าอยู่ ทำสัญญาเช่า รับเรื่องแจ้งย้ายออก - รับเรื่องร้องเรียนจากผู้พักอาศัย - ให้บริการอำนวยความสะดวกแก่ผู้พักอาศัย - รับชำระค่าห้องพัก จัดเก็บเอกสารทั่วไป - ทำรายการสรุปยอดรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน - รับโทรศัพท์ - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง