ประเภทงาน

แสดง 181- 188 จาก 188 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 8 ตุลาคม 2550
สถานที่ปฏิบัติงาน: จังหวัดนครปฐม

ผู้ออกแบบเกม คิดค้นและสร้างเกมใหม่ๆ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 8 ตุลาคม 2550
สถานที่ปฏิบัติงาน: จังหวัดนครปฐม

ออกแบบ ตกแต่งภาพทีใช้ประกอบเกมส์

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 24 กรกฎาคม 2550
สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานใหญ่

ออกแบบเกม ทำเอกสารประกอบการเล่น ประชุมวางแผน และประสานงานกับฝ่ายต่าง

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 24 กรกฎาคม 2550
สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานใหญ่

ดูแล และจัดการด้านการเงินการบัญชีของบริษัท

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 24 กรกฎาคม 2550
สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานใหญ่

ตรวจสอบข้อผิดพลาดของการพัฒนาเกมในส่วน ภาพ เสียง และการเล่น รายงานข้อผิดพลาดที่พบ

เงินเดือน: 13,000
อัพเดท: 9 พฤษภาคม 2550
สถานที่ปฏิบัติงาน: พุทธมณฑลสาย4

ปฏิบัติงานในโรงงาน (ถังหมัก) ดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือ (ถังหมัก) ในโรงงาน

เงินเดือน: 13,000
อัพเดท: 8 พฤษภาคม 2550
สถานที่ปฏิบัติงาน: 47/2 หมู่6 ถ.พุทธมณฑลสาย4 ต.กระทุ้มล้ม อ.สามพราน นครปฐม

1. วางแผน ศึกษาทดลอง และพัฒนาสูตรสินค้าเพื่อส่งเสริมการขาย 2. จัดฝึกอบรม สาธิต และแนะนำการใช้สินค้า

เงินเดือน: 8,000
อัพเดท: 4 พฤษภาคม 2550
สถานที่ปฏิบัติงาน: นครปฐมและกาญจนบุรี

เผยแพร่ข้อมูลด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมแก่ผู้เข้าอบรมตามกลุ่มเป้าหมาย นำกิจกรรมสันทนาการ