ประเภทงาน

แสดง 1- 6 จาก 6 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 23 กุมภาพันธ์ 2564
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท ทานากะ พรีซิสชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

• การจัดการโครงการและพัฒนาโปรแกรมเพื่อตอบสนองความต้องการของ บริษัท • แก้ไข พัฒนา ต่อยอดจากงานเดิมที่มีอยู่แล้ว • ควบคุมจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของบริษัท • พัฒนาและปรับตัวเข้ากับเทคโนโลยีใหม่ในระบบไอที • ดำเนินโครงการและการปรับปรุงสำหรับองค์กรโครงสร้างพื้นฐานด้านไอที • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 14 สิงหาคม 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: ห้างแจ่มฟ้า สาขาลำพูน

1.บริหารจัดการร้านอาหารญี่ปุ่น 2.ควบคุมดูแลพนักงานในร้าน 3.ควบคุมดูแลงานขายและบริการ 4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 31 กรกฎาคม 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: จังหวัดลำพูน

- บริหารจัดการการทำงานในส่วนงานวิศวกรรม - ให้คำแนะนำ และพลักดันการทำงานของส่วนงานวิศวกรรมให้เป็นไปตามแผนงาน - จัดทำแผน และแนวทางการดำเนินกิจกรรมของส่วนงานวิศวกรรม - ติดตามและรายงานผลการดำเนินกิจกรรมของส่วนงานวิศวกรรมให้กับทางผู้บริหาร - ร่วมดำเนินการแก้ไขและให้ความช่วยเหลือสนับสนุนส่วนงาน Production - ดำเนินกิจกรรมในการสนับสนุนร่วมกับหน่วยงานต่างๆเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 31 กรกฎาคม 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: จังหวัดลำพูน

- Implement the QA/QC management system at site - Coordinate with the customers representative on all quality matters - Coordinate all receipt inspections - Distribute relevant QA/QC documentation to production site - Verify that the quality related site activities are in accordance with the applicable codes and standards - Participate in the site internal and external site audits - Co…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 4 พฤษภาคม 2554
สถานที่ปฏิบัติงาน: Lamphun

Procurement

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 28 พฤศจิกายน 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: เขตพื้นที่ภาคเหนือ

ขาย Polyurethane Product & PLASTIC ENGINEERING Pneummatics Tube - PU TUBE ( Polyurethane Tube ) - PE TUBE ( Polyethylene Tube ) - NYLON TUBE ( SoftNylon = Polyamine Such PA6 , PA11 ) - TEFLON TUBE ( TPFE , FEP ) - SILICONE TUBE Polyurethane Belt - PU Round Belt - PU Rough Belt - PU V-Belt - PU V-Belt With Super Grip - Super Grip With Core Reinforced - Pentagon…