ประเภทงาน

แสดง 11- 15 จาก 15 รายการ

เงินเดือน: 10,000
อัพเดท: 27 พฤษภาคม 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: near to River Kwai Bridge, Kanchanaburi

The main duties for this person will be check in, check out, bookings, reservations, customer service and restaurant orders. There are two shifts which is changed weekly. We require 2 persons.

เงินเดือน: 15,000
อัพเดท: 22 กุมภาพันธ์ 2555
สถานที่ปฏิบัติงาน: ไร่มันสำปะหลัง ต.กลอนโด อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี

1. ตรวจสอบ ควบคุม ดูแลแปลงพืชให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด 2. ควบคุม บริหาร และตรวจสอบพนักงานดูแลสวน 3. รายงานผลการตรวจแปลงให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามระยะเวลาที่กำหนด และสามารถให้คำแนะนำในเรื่องการจัดการสวนแปลงแก่ผู้บังคับบัญชาได้

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 16 กุมภาพันธ์ 2554
สถานที่ปฏิบัติงาน: ประจำโรงแรมมิโด

ทำความสะอาดห้องพักลูกค้าในโรงแรม

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 25 มิถุนายน 2553
สถานที่ปฏิบัติงาน: กทม

ทำกราฟฟิกรายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 5 พฤษภาคม 2550
สถานที่ปฏิบัติงาน: จ.กาญจนบุรี และปริมนฑน

ควบคุมงานก่อสร้างตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนด