ประเภทงาน

แสดง 11- 20 จาก 11,217 รายการ

เงินเดือน: 15,000
อัพเดท: 11 กรกฎาคม 2564
สถานที่ปฏิบัติงาน: ตึกสปริงทาวเวอร์

รายละเอียดงาน : หน้าที่สำคัญในตำแหน่งของคุณ - ตอบข้อสักถามต่างๆ ของลูกค้าโดยมีหลากหลายช่องทาง ทั้งทางโทรศัพท์ ข้อความ หรือทางอีเมล์เกี่ยวกับปัญหาของสินค้าและการบริการต่างๆ รวมถึงข้อสงสัยอื่นๆ - ความรับผิดชอบในการรักษาระดับความเป็นมืออาชีพขั้นสูงของการบริการให้กับลูกค้าและทำงานเพื่อสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าทุกคน - ปรับปรุงข้อมูลลูกค้าในฐานข้อมูลการบริการลูกค้าให้เป็นปัจจุบัน ทั้งระหว่างให้…

เงินเดือน: 12,000
อัพเดท: 9 กรกฎาคม 2564
สถานที่ปฏิบัติงาน: อาคารพงษ์สุภี ชั้น 5A

โทรติดตามหนี้ ประเภทเข่าซื้อรถยนต์ และจักรยานยนต์

เงินเดือน: 15,000
อัพเดท: 8 กรกฎาคม 2564
สถานที่ปฏิบัติงาน: ตึกสปริงทาวเวอร์ (ใกล้ BTS ราชเทวี)

*หน้าที่ความรับผิดชอบ* - รับสายลูกค้าตอบข้อซักถาม ปัญหา เกี่ยวกับการสั่งซื้อและระบบการใช้งานจาก แอปพลิเคชั่น - ดำเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆตามที่ลูกค้าร้องขอ - ประสานงานในการแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า - บันทึกรายละเอียดลงในระบบ และ อีเมลล์ - บริการและสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า * ติดต่อสอบถามและสมัครงานได้ที่ (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล) 082-960-7949 บอล IDLINE :riderotaku * สวัสดิการ : -ประกันช…

เงินเดือน: 15,000
อัพเดท: 7 กรกฎาคม 2564
สถานที่ปฏิบัติงาน: อาคารสปริงทาวเวอร์ ห่างBTS ราชเทวี 100 เมตร

-รับสายให้ข้อมูลเกี่ยวการซื้อ ขาย ของออนไลน์บนแอพพลิเคชั่นซื้อของออนไลน์ชั้นนำ -ติดตามพัสดุของลูกค้าที่ยังไม่ได้รับรวมถึงชี้แจงเงื่อนไขต่างๆ -รับเรื่องร้องเรียนเกียวกับสินค้าที่มีปัญหาเช่น ชำรุด ได้รับไม่ตรงกับที่สั่งซื้อรวมไปถึงขั้นตอนการส่งสินค้าเคลม พร้อมทั้งนโยบายต่างๆ -อธิบายขั้นตอนการยกเลิกการสั่งซื้อและเงื่อนไขการคืนเงินต่างๆให้กับลูกค้า -ค้นหาข้อมูลในระบบเพื่อบริการลูกค้าหรือตอบข้อสงส…

เงินเดือน: 15,000
อัพเดท: 6 กรกฎาคม 2564
สถานที่ปฏิบัติงาน: ตึกสปริงทาวเวอร์ ใกล้BTSราชเทวี,พญาไท / Airportlink พญาไท

• ตอบข้อสักถามต่างๆ ของลูกค้าโดยมีหลากหลายช่องทาง ทั้งทางโทรศัพท์ ข้อความ หรือทางอีเมล์เกี่ยวกับปัญหาของสินค้าและการบริการต่างๆ รวมถึงข้อสงสัยอื่นๆ • ความรับผิดชอบในการรักษาระดับความเป็นมืออาชีพขั้นสูงของการบริการให้กับลูกค้าและทำงานเพื่อสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าทุกคน • ปรับปรุงข้อมูลลูกค้าในฐานข้อมูลการบริการลูกค้าให้เป็นปัจจุบัน ทั้งระหว่างให้บริการและหลังการโทรในแต่ละครั้ง • ทำงานร่วมกั…

เงินเดือน: 15,000
อัพเดท: 6 กรกฎาคม 2564
สถานที่ปฏิบัติงาน: ตึกสปริงทาวเวอร์ ใกล้BTSราชเทวี,พญาไท / Airportlink พญาไท

• ตอบข้อสักถามต่างๆ ของลูกค้าโดยมีหลากหลายช่องทาง ทั้งทางโทรศัพท์ ข้อความ หรือทางอีเมล์เกี่ยวกับปัญหาของสินค้าและการบริการต่างๆ รวมถึงข้อสงสัยอื่นๆ • ความรับผิดชอบในการรักษาระดับความเป็นมืออาชีพขั้นสูงของการบริการให้กับลูกค้าและทำงานเพื่อสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าทุกคน • ปรับปรุงข้อมูลลูกค้าในฐานข้อมูลการบริการลูกค้าให้เป็นปัจจุบัน ทั้งระหว่างให้บริการและหลังการโทรในแต่ละครั้ง • ทำงานร่วมกั…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 1 กรกฎาคม 2564
สถานที่ปฏิบัติงาน: 973 อาคารเพรสิเด้นท์ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 11 ห้องเลขที่ 11จี-11เอช ยูนิต 109 ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี 10330

หน้าที่และความรับผิดชอบ หาช่องทางในการรับพาร์ทเนอร์ที่มีคุณสมบัติและทักษะในการทำความสะอาดเข้าร่วมทีม ดำเนินการทดสอบและสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเพียงพอที่จะเข้าร่วมทำงาน คอยตรวจสอบและดูแลเพื่อรักษาระดับคุณภาพการให้บริการสม่ำเสมอ คิดมาตรการในการอบรมพาร์ทเนอร์เกี่ยวกับมาตรฐานการให้บริการ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ - มีทักษะการสื่อสารที่ดี - มีความสามารถในการคิดและวิเคราะห์ - มีคอมพ…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 1 กรกฎาคม 2564
สถานที่ปฏิบัติงาน: 973 อาคารเพรสิเด้นท์ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 11 ห้องเลขที่ 11จี-11เอช ยูนิต 109 ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี 10330

หน้าที่และความรับผิดชอบ - สามารถนำเสนอ ให้คำแนะนำและคำปรึกษาเกี่ยวกับบริการ มีไหวพริบในการแก้ปัญหาและตอบคำถามลูกค้าผ่านทางโทรศัพท์ได้ดี - สามารถแก้ไขปัญหาและรับมือกับคำวิจารณ์จากลูกค้าได้เป็นอย่างดี และส่งต่อและดำเนินการแก้ไขปัญหาภายในทีมอย่างรวดเร็ว - ตรวจสอบดูแลความพึงพอใจของลูกค้าอยู่เสมอ สามารถหาสาเหตุของปัญหาและแก้ไขได้ตรงจุด - คิดมาตรการดูแลลูกค้าและวิธีดำเนินการที่เหมาะสมในทุกๆ เดือน, …

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 30 มิถุนายน 2564
สถานที่ปฏิบัติงาน: 973 อาคารเพรสิเด้นท์ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 11 ห้องเลขที่ 11จี-11เอช ยูนิต 109 ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี กรุงเทพมหานคร 10330

หน้าที่และความรับผิดชอบ - นำเสนอไอเดียหรือกิจกรรมที่สร้างสรรค์และเหมาะสมในการบริหารธุรกิจด้านต่างๆ เช่น events/programs/promotions ดำเนินการทุกขั้นตอนจนเสร็จสมบูรณ์. - ประสานงานกับทีมอื่นๆ เพื่อดูแลเกี่ยวกับข้อมูลและจัดกิจกรรมต่างๆของบริษัท รวมถึงการสรุปข้อมูลประจำปี - สามารถสำเร็จงานที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างานOther tasks assigned by superiors. - สามารถเข้าร่วมประชุมกับบริษัทได้ทั้งในออฟฟิศ …

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 23 มิถุนายน 2564
สถานที่ปฏิบัติงาน: สถาบันปรมาณูเพื่อสันติ

- ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัย - ดำเนินงานตามกฏหมายความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน - อบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยกับพนักงาน - กำหนดมาตรการป้องกัน ประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันอันตราย - รายงานผลการปฏิบัติงาน และประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง