ประเภทงาน

แสดง 11,211- 11,220 จาก 11,228 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 18 กรกฎาคม 2549
สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานใหญ่ลาดพร้าว 90

รับแจ้งและแก้ไขปัญหาทั้ง Hardware และ Software ของสาขาทั้งหมด อบรมการใช้โปรแกรมขายและเข่าให้กับพนักงานหน้าร้าน ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ในกรณีเปิดสาขา, จัดโปรโมชั่น รับคืนในกรณีปิดสาขา และดูแลให้เครื่องสาขาพร้อมใช้งานอยู่เสมอ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 18 กรกฎาคม 2549
สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานใหญ่ลาดพร้าว 90

ขับรถค่ายเพลงเวลามีงานแสดงหรือทำกิจกรรมต่าง ๆ และทำงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 18 กรกฎาคม 2549
สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานใหญ่ลาดพร้าว 90

ปรับปรุงแก้ไขโปรแกรมให้เหมาะสมกับการใช้งานทั้งในเว็ปไซต์ขององค์กร และ Application ภายในองค์กร (intranet) จัดทำโปรแกรม web Base Application ด้วย PHP ในองค์กรทั้งหมดตามที่ได้รับมอบหมาย สอนการใช้งานโปรแกรมให้กับผู้ใช้งานในองค์กร

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 18 กรกฎาคม 2549
สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานใหญ่ลาดพร้าว 90

ออกแบบและปรับปรุงเว็ปไซต์ขององค์กร จัดทำงาน Graphic ที่ใช้กับเว็ปไซค์ทั้งหมด

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 18 กรกฎาคม 2549
สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานใหญ่ลาดพร้าว 90

จัดทำและปรับปรุงแก้ไขโปรแกรมที่ใช้ในการส่งผ่านข้อมูลข้ามระบบ จัดทำโปรแกรมเพื่อสนับสนุนการดึงข้อมูลต่าง ๆ จากระบบงานหลักให้กับผู้ใช้งาน ดึงข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานสนับสนุนงานของส่วนต่าง ๆ สนับสนุนการใข้ ERP (Axapta) ให้กับผู้ใช้งานในองค์กร ปรับปรุงแก้ไขโปรแกรมและกระบวนการดึงข้อมูลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 18 กรกฎาคม 2549
สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานใหญ่ลาดพร้าว 90

ดูแลการสำรองข้อมูลประจำวัน /การกู้คืนข้อมูล ให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ ทำการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล, log file หรือ error ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการรับ-ส่งของข้อมูลระบบประจำวัน จัดการและควบคุม (กำหนดสิทธิ์) การเข้าถึงข้อมูลหรือเข้าใช้งาน MS SQLServer ของผู้ใช้งานทุกคนในระบบ ทำการปรับแต่งการทำงานของฐานข้อมูลให้มีประสิทธิ์ภาพสูงสุด และมีความเสถียรที่สุดสำหรับการใช้งานในระบบ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 18 กรกฎาคม 2549
สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานใหญ่ลาดพร้าว 90

รับผิดชอบหน้าที่เกี่ยวกับการขายทั้งหมด รวมถึงดูแลกระบวนการปฏิบัติงานของทีมขาย เพื่อเพิ่มยอดขาย,รายได้ และผลกำไรสูงสุด โดยทำงานอย่างใกล้ชิดกับทีมขาย วางแผนกลยุทธ์ทางการขาย สนับสนุน และกระตุ้นทีมขายให้เป็นเลิศด้านการขาย ประเมิน และควบคุมแผนงานขาย เพิ่มช่องทางการขายใหม่ๆ เพื่อให้มีรายได้ทะลุเป้าขายที่กำหนด

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 18 กรกฎาคม 2549
สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานใหญ่ลาดพร้าว 90

- - -

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 18 กรกฎาคม 2549
สถานที่ปฏิบัติงาน: - - -

- - -

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 18 กรกฎาคม 2549
สถานที่ปฏิบัติงาน: - - -

- - -