ประเภทงาน

แสดง 31- 40 จาก 281 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 19 กุมภาพันธ์ 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: 273/6 หมู่12 ต.กระบี่น้อย อ.เมืองจ.กระบี่81000

ดูแลเอกสารภายในออฟฟิส

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 19 กุมภาพันธ์ 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: 273/6 หมู่12 ต.กระบี่น้อย อ.เมืองจ.กระบี่81000

คอยประสานงานในออฟฟิส พัฒนาและบริหารบุคลากร จัดอบรม

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 19 กุมภาพันธ์ 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: 273/6 หมู่12 ต.กระบี่น้อย อ.เมืองจ.กระบี่81000ถูก6

จัดการทั่วไปภายในออฟฟิส จัดการดูและพนักงานภายในออฟฟิส ดูแลงานภายในออฟฟิส

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 19 กุมภาพันธ์ 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: 273/6 หมู่12 ต.กระบี่น้อย อ.เมืองจ.กระบี่81000

ฝ่ายการตลาด การทำสื่อ โฆษณา

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 19 กุมภาพันธ์ 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: 273/6 หมู่12 ต.กระบี่น้อย อ.เมืองจ.กระบี่81000

ดูแลงานภายในออฟฟิส ดูแลพนักงานภายในออฟฟิส ฝึกอบรมพนักงาน

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 19 กุมภาพันธ์ 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: 273/6 หมู่12 ต.กระบี่น้อย อ.เมืองจ.กระบี่81000

ดูแลประสานงานในออฟฟิส พนักงานต้อนรับ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 19 กุมภาพันธ์ 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: 273/12 หมู่12 ต.กระบี่น้อย อ.เมือง กระบี่81000

ประสานงานในออฟฟิส รับโทรศัพท์ พนักงานต้อนรับ จัดเอกสาร

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 7 กุมภาพันธ์ 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: 273/6 ม.12 ต.กระบี่น้อย

บริษัทดำเนินธุระกิจเกี่ยวกับผลิตภัตณ์อาหารเสริมเพือสุภาพและความงาม

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 7 กุมภาพันธ์ 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: 273/6 ม.12 ต.กระบี่น้อย อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000

แนะนำข้อมูลของบริษัท ้ต้อนรับลูกค้า รับโทรศัพท์

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 5 กุมภาพันธ์ 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: 273/6 ม.12 ต.กระบี่น้อย

ดูแลเรื่องเอกสารภายในออฟฟิต