ประเภทงาน

แสดง 21- 30 จาก 281 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 3 พฤษภาคม 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: -

1. เจ้าหน้าที่ประสานงานทั่วไป - คัดสรรบุคคลากรเข้าประจำออฟฟิต - แจ้งนัดสัมภาษณ์งาน และติดตามคนที่มาสัมภาษณ์งานกับทางบริษัท - ปฏิบัติงานประสานงานทั่วไป - ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย #จำนวล7คน 2. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารรายละเอียดต่างๆของบริษัท - ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย #จำนวล10คน 3.พนักงานต้อนรับ - ต้อนรับบุคคลที่เข้ามาติดต่อกับบริษัทให้ข้อมูลเบื้องต้น …

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 19 เมษายน 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: 263/6 ม.12 ต.กระบี่น้อย อ.เมือง

ประสานงานด้านเอกสารทั่วไป

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 19 เมษายน 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: 273/6 ม.12 ต.กระบี่น้อย อ.เมือง

-พนักงานต้อนรับ -ประสานงานทั่วไป -รับโทรศัพท์

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 30 มีนาคม 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: 273/6 ม.12 ต.กระบี่น้อย

แนะนำสินค้าของบริษัทและอธิบายแผนงานของบริษัทแก่สมาชิกของบริษัท ดูแลลูกค้าที่เข้ามาทึ่บริษัท

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 17 มีนาคม 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: 273/6 ม.12 ต.กระบี่น้อย อ.เมือง

ประสานงานด้านเอกสารกับลูกค้า ดูแลลูกค้าที่เข้ามาติดต่อในออฟฟิต แนะนำผลิตภัณท์สินค้าของบริษัท

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 9 มีนาคม 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: ออฟฟิศ สาขากระบี่

ให้บริการลูกค้า ประสานงานลูกค้า

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 9 มีนาคม 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: ออฟฟิศ สาขากระบี่

โปรโมทสินค้าของบริษัท ติดต่อประสานงานลูกค้า ใช้ Social ในการทำงาน

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 19 กุมภาพันธ์ 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: 273/6 หมู่12 ต.กระบี่น้อย อ.เมืองจ.กระบี่81000

ดูเกี่ยวกับงานอบรม พัฒนาบุคลากร ศึกษาผลิตภัณฑ์ของบริษัท

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 19 กุมภาพันธ์ 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: 273/6 หมู่12 ต.กระบี่น้อย อ.เมืองจ.กระบี่81000

ฝึกอบรม พัฒนาบุคลากร

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 19 กุมภาพันธ์ 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: 273/6 หมู่12 ต.กระบี่น้อย อ.เมืองจ.กระบี่81000

จัดการฝึกอบรม พัฒนาบุคลากร ดูแลประสานในการอบรม