ประเภทงาน

แสดง 1- 10 จาก 534 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 5 มกราคม 2565
สถานที่ปฏิบัติงาน: Transtron Thailand (Head Office)

- Take the responsibility for managing about materials purchasing both of trial products and mass production products.  - Responsible for checking forecast, P/O and delivery schedule of materials. - Purchasing team management.

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 30 ธันวาคม 2564
สถานที่ปฏิบัติงาน: นิคมอุตสาหกรรมรังสิตพรอสเพอร์ เอสเตท / ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

1. ปฏิบัติงานผู้ช่วยผู้บริหาร 2. ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร 3. ติดตามผู้บริหารไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ 4. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 5. วันทำงานจันทร์-เสาร์ (8.00-17.00)

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 30 ธันวาคม 2564
สถานที่ปฏิบัติงาน: นิคมอุตสาหกรรมรังสิตพรอสเพอร์ เอสเตท / ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

1. จัดทำแผนการผลิตและส่งมอบสินค้า 2. จัดทำแผนการใช้และเรียกเข้าวัตถุดิบ 3. สรุปข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ 4. วันทำงาน จันทร์-เสาร์ 08::00-17:00

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 12 พฤศจิกายน 2564
สถานที่ปฏิบัติงาน: โรงงานที่ลำลูกกา คลอง 7 ปทุมธานี

1. ควบคุมดูแลบริหารการจัดการในแผนกควบคุมคุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับระบบคุณภาพต่างๆ ได้แก่ GHPs, FSSC2000 และระบบอื่นๆ เช่น GFCP 2. ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด และหาวิธีแก้ไขจัดการในกรณีที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด 3. ดูแลการตรวจสอบวัตถุดิบที่รับเข้าก่อนการผลิตและในระหว่างการผลิต 4. ตรวจสอบและทวนสอบขั้นตอนการปฏิบัติงาน 5. ดำเนินการร่วมกับฝ่ายผลิตในการปรับปรุงแก้ไขก…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 10 พฤศจิกายน 2564
สถานที่ปฏิบัติงาน: จ.ปทุมธานี

- วิเคราะห์,ตรวจสอบข้อมูลทางบัญชี - ปิดงบการเงิน - วางระบบบัญชี ฯลฯ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 10 พฤศจิกายน 2564
สถานที่ปฏิบัติงาน: จ.ปทุมธานี 1 อัตรา จ.สกลนคร 1 อัตรา

รับผิดชอบบริหารจัดการภายในไร่ทั้งหมด แปลงปลูกทดสอบ จัดการเรื่องระบบน้ำ การบำรุงรักษา การเพราะปลูก จนถึงการเก็บเกี่ยว

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 10 พฤศจิกายน 2564
สถานที่ปฏิบัติงาน: จ.ปทุมธานี 3 อัตรา จ.สกลนคร 1 อัตรา

-เขียนโปรแกรมตามที่ได้รับมอบหมาย -มีความสามารถด้านภาษา PHP -มีความรู้การจัดการ Database

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 2 ตุลาคม 2564
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท เอ็มดีไมเนอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (สำนักงานใหญ่) 69/24 ถนนพระองค์ขาว ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

1. ประสานงานกับฝ่ายการตลาดในการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า 2. ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและเครื่องสำอางโดยเฉพาะ 3. หาข้อมูลเอกสารต่างๆ เพื่อสนับสนุนการออกแบบผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและเครื่องสำอาง 4. ศึกษาข้อมูลกฎหมายอาหารทั้งในประเทศและต่างประเทศ 5. ทดสอบและพิจารณาตัวอย่างที่ใช้ในการผลิต 6. ประเมินความเสี่ยง และอันตรายในผลิตภัณฑ์ใหม่ 7. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาผล…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 28 กันยายน 2564
สถานที่ปฏิบัติงาน: ศูนย์บริการซัมซุงสาขา Future Park Rangsit

- ให้บริการลูกค้าและซ่อมงานตามมาตราฐานที่กำหนด - ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับต้วเครื่องแก่ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ - ทำงานของทีมช่างและสนับสนุนการทำงานในฝ่ายอื่นๆเพื่อให้ งานสำเร็จตามเป้าหมายที่ทางสาขาได้วางไว้ - มีทักษะทางด้าน Microsoft office

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 15 กันยายน 2564
สถานที่ปฏิบัติงาน: อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี

-ให้การพยาบาลเบื้องต้น ส่งเสริมให้คำแนะนำเกี่ยวกับสุขภาพ การเจ็บป่วยของพนักงาน -จ่ายยาตามอาการ ตามข้อกำหนดของทางบริษัท และสาธารณสุข -จัดรายการยาตามหมวดหมู่ และจัดทำสต๊อกยา -ดูแลความเรียบร้อยของห้องพยาบาล -งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย