ประเภทงาน

แสดง 81- 90 จาก 117 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 30 ตุลาคม 2553
สถานที่ปฏิบัติงาน: Surathani

เตรียมวัสดุ - ครื่องปรุง เช็ดล้างทำความสะอาดครัวและอุปกรณ์

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 30 ตุลาคม 2553
สถานที่ปฏิบัติงาน: Surathani

เป็นพนักงานประจำหรือรายวัน ประจำในรีสอร์ท

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 27 สิงหาคม 2553
สถานที่ปฏิบัติงาน: สมุย

ทำการตลาดสำหรับโรงแรม ติดต่อหาลูกค้าและประสานงานกับบริษัททัวร์

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 9 กุมภาพันธ์ 2553
สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานสาขาสมุย

- Check and prepare accounting records, daily report, supplier invoice checking. - Other assignments as required.

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 7 พฤศจิกายน 2552
สถานที่ปฏิบัติงาน: The Avenue Samui Hotel

- เก็บกวาดภาชนะ รวมไปถึงวัสดุ - อุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในครัวผลิต - ดูแลและหมั่นทำความสะอาดทรัพย์สินต่าง ๆ ของหน่วยงาน

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 7 พฤศจิกายน 2552
สถานที่ปฏิบัติงาน: The Avenue Samui Hotel

- ช่วย Cook ในการประกอบ / ปรุงอาหารแต่ละปรเภท - จัดเตรียมวัตถุดิบในการประกอบ / ปรุงอาหาร

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 7 พฤศจิกายน 2552
สถานที่ปฏิบัติงาน: The Avenue Samui Hotel

- ประกอบ /ปรุงอาหารไทยแต่ละชนิด - จัดเตรียมวัตถุดิบแต่ละประเภท

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 7 พฤศจิกายน 2552
สถานที่ปฏิบัติงาน: The Avenue Samui Hotel

- ประกอบ / ปรุงอาหาร - จัดเตรียมวัตถุดิบในการประกอบ / ปรุงอาหาร

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 7 พฤศจิกายน 2552
สถานที่ปฏิบัติงาน: The Avenue Samui Hotel

- ประกอบ / ปรุงอาหารยุโรปได้ - จัดเตรียมวัตถุดิบในการประกอบอาหาร

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 7 พฤศจิกายน 2552
สถานที่ปฏิบัติงาน: The Avenue Samui Hotel

- บริการเสริฟอาหารและเครื่องดื่มแก่ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ - เก็บกวาดภาชนะต่าง ๆ - รับ Order ลูกค้า