ประเภทงาน

แสดง 61- 70 จาก 117 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 25 พฤศจิกายน 2555
สถานที่ปฏิบัติงาน: เกาะพะงัน

ต้อนรับลูกค้าส่วนหน้า

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 7 พฤษภาคม 2555
สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานบางรักษ์

ให้ข้อมูลนักท่องเที่ยว แนะนำที่ท่องเที่ยว

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 7 พฤษภาคม 2555
สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานบางรักษ์ และเกาะพงัน

ขายและรับจองตั๋วเรือ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 22 เมษายน 2555
สถานที่ปฏิบัติงาน: เกาะสมุย

ออกนอกสถานที่ ทำคอนแทกกับโรงแรม

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 29 ตุลาคม 2554
สถานที่ปฏิบัติงาน: สาขาสุราษฎร์ธานี

1. รับวัตถุดิบ/สินค้า 2. ตรวจนับวัตถุดิบ/สินค้า และตรวจสอบความถูกต้อง 3. ตรวจสอบสภาพของวัตถุดิบและสินค้า 4. จัดเก็บสินค้าตามหมวดหมู่และสถานที่เก็บ 5. นับยอดสต๊อกวัตถุดิบ/สินค้า 6. จ่ายวัตถุดิบและสินค้าตามใบเบิก 7. บันทึกการเบิกจ่ายสินค้า 8. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 9. ส่งเอกสารให้ผู้บังคับบัญชา 10. ดูแล ทำความสะอาดพื้นที่คลังสินค้า

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 27 พฤษภาคม 2554
สถานที่ปฏิบัติงาน: เกาะสมุย

ทำงานบ้านทั่วไป

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 27 พฤษภาคม 2554
สถานที่ปฏิบัติงาน: เกาะสมุย

จัดทำบัญชีทั่วไป รายรับรายจ่าย เอกสารทางบัญชี

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 7 เมษายน 2554
สถานที่ปฏิบัติงาน: 154/3 หาดเฉวง หมู่ที่ 2 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320 สุราษฎร์ธานี

-มีประสบการณ์ทำงานด้านช่างอย่างน้อย 1 ปี -สามารถทำงานด้านไฟฟ้า แอร์ งานไม้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ -มีความกระตือรือร้นสูง และมีความรับผิดชอบต่องาน

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 7 เมษายน 2554
สถานที่ปฏิบัติงาน: 154/3 หาดเฉวง หมู่ที่ 2 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320 สุราษฎร์ธานี

-มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้โปรแกรม Microsoft ได้ -มีทักษะด้านการสื่อสารภาษาไทยได้ดีเยี่ยม -มีความรับผิดชอบ -ไม่มีปัญหาด้านสุขภาพ -ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ********************************

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 26 กุมภาพันธ์ 2554
สถานที่ปฏิบัติงาน: อ.เกาะสมุย

-ขึ้นเขา -ดูแลแนวเขตพื้นที่