ประเภทงาน

แสดง 41- 50 จาก 117 รายการ

เงินเดือน: 12,000
อัพเดท: 1 ตุลาคม 2557
สถานที่ปฏิบัติงาน: เมืองสุราษฎร์ธานี

จัดการระบบ เบิก-จ่าย ของในสโตร์

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 3 มิถุนายน 2557
สถานที่ปฏิบัติงาน: ทั่วประเทศ

แปลเอกสารไทย-พม่า หรือ พม่า-ไทย ได้ถูกต้องตามความหมาย หลักไวยากรณ์ และภาษาปลายทาง จัดรูปแบบเอกสารให้เหมาะสมกับลักษณะเอกสาร

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 20 พฤษภาคม 2557
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท ยางไทยปักษ์ใต้ จำกัด (สาขาสุราษฎร์ธานี)

งานด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 9 เมษายน 2557
สถานที่ปฏิบัติงาน: ไม่กำหนด

แปลเอกสารภาษาอังกฤษ-ไทย, อังกฤษ-ไทย

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 9 เมษายน 2557
สถานที่ปฏิบัติงาน: ทุกสาขาทั่วประเทศ

ดูแลและพัฒนาธุรกิจในร้านค้าหน่วยรถในเขตได้รับมอบหมาย

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 9 เมษายน 2557
สถานที่ปฏิบัติงาน: ประจำสาขาต่าง ๆ ทั่วประเทศ

ขับรถ ดูแลรักษา จัดส่ง จัดเรียงสินค้าในร้านค้า และ ควบคุมสต๊อกสินค้าบนรถ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 7 เมษายน 2557
สถานที่ปฏิบัติงาน: ไม่กำหนด

แปลเอกสารภาษาพม่า-ไทย

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 3 เมษายน 2557
สถานที่ปฏิบัติงาน: ไม่กำหนด

แปลเอกสารภาษาอังกฤษ-ไทย, ไทย-อังกฤษ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 26 มีนาคม 2557
สถานที่ปฏิบัติงาน: ไม่กำหนด

แปลเอกสารภาษาอังกฤษ-ไทย

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 4 กุมภาพันธ์ 2557
สถานที่ปฏิบัติงาน: อำเภอเกาะสมุย

ทำอาหารไทยและยุโรปและอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย