ประเภทงาน

แสดง 21- 30 จาก 117 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 24 กุมภาพันธ์ 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี หรือเกาะยาวใหญ่ จ.พังงา

- ขับรถรับ-ส่งลูกค้าของทางรีสอร์ทฯ - ดูแลบำรุงรักษารถให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 24 กุมภาพันธ์ 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: เกาะพะงัน

-บริการและดูแลลูกค้าของบาร์ -รับออเดอร์และเสิร์ฟเครื่องดื่มตามออเดอร์ลูกค้า

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 20 กุมภาพันธ์ 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี

ควบคุมงานก่อสร้าง (ควบคุมคนงาน และผู้รับเหมารายย่อย) รายงานความก้าวหน้าของงาน รับผิดชอบ วิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในสายงานที่รับผิดชอบ และรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ ตรวจสอบประเมินผลงานก่อสร้างที่ผู้รับเหมาดำเนินการได้ ดูแล และซ่อมแซมงานที่เสียหายได้ จัดสรรงานให้กับทีมงาน และผู้รับเหมาที่รับผิดชอบในส่วนงานต่างๆให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 21 มกราคม 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: ***สามารถปฏิบัติงานที่เกาะยาวใหญ่ จังหวัดพังงา หรือ เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฏร์ธานี ได้

ลักษณะงาน : - บันทึกรายการค่าใช้จ่ายของลูกค้า - เรียกเก็บเงินจากลูกค้าตามรายการที่เกิดขึ้น - ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่ลูกค้าต้องการทราบ - งานอื่่นๆที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 16 ธันวาคม 2558
สถานที่ปฏิบัติงาน: เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี

ลักษณะงาน: ควบคุมงานก่อสร้าง (ควบคุมคนงาน และผู้รับเหมารายย่อย) รายงานความก้าวหน้าของงาน รับผิดชอบ วิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในสายงานที่รับผิดชอบ และรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ ตรวจสอบประเมินผลงานก่อสร้างที่ผู้รับเหมาดำเนินการได้ ดูแล และซ่อมแซมงานที่เสียหายได้ จัดสรรงานให้กับทีมงาน และผู้รับเหมาที่รับผิดชอบในส่วนงานต่างๆให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปฏิบัติงานที่ เกา…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 4 ธันวาคม 2558
สถานที่ปฏิบัติงาน: เกาะยาวใหญ่ จ.พังงา หรือ เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี

- ดูแล ต้อนรับลูกค้าในแผนกสปา แนะนำผลิตภัณฑ์และการนวดแบบต่างๆ - รับจองการเข้าใช้บริการสปา รวมทั้งจัดลำดับคิวให้พนักงานนวด - จัดทำรายงานประจำวันนำเสนอต่อหัวหน้าแผนก และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 4 ธันวาคม 2558
สถานที่ปฏิบัติงาน: เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี

- ขับเรือ Speed boat รับ-ส่งลูกค้าของทางรีสอร์ท

เงินเดือน: 20,000
อัพเดท: 21 พฤศจิกายน 2558
สถานที่ปฏิบัติงาน: เกาะเต่า (จังหวัดสุราษฎร์ธานี)

1.เสริฟอาหารและเครื่องดื่มสำหรับลูกค้า 2.เตรียมเช็ดที่ลงรายการอาหารและรวมค่าใช้จ่ายการขาย 3.ทำความสะอาดตารางและเคาน์เตอร์หลังจากเสร็จสิ้นการใช้งาน 4.ตรวจสอบกับลูกค้าเพื่อให้มั่นใจว่ามีลูกค้ามีความเพลิดเพลินกับอาหารและดำเนินการเพื่อแก้ไข ปัญหา 6.ตอบคำถามเกี่ยวกับรายการเมนูอาหารให้คำแนะนำเมื่อมีคำถามจากลูกค้า 7.อธิบายเครื่องดื่มรสเลิศและขอแนะนำให้ลูกค้า 8.ฝึกอบรมพนักงานในทีมงานได้

เงินเดือน: 12,000
อัพเดท: 21 พฤศจิกายน 2558
สถานที่ปฏิบัติงาน: เกาะเต่า (จังหวัดสุราษฎร์ธานี)

1.รับผิดชอบเกี่ยวกับความสะอาดห้องพักแขก 2.รับผิดชอบเกี่ยวกับความสะอาดพื้นที่ทั่วไปรวมถึงห้องอาบน้ำและห้องน้ำ 3.รับผิดซักรีดชุดสำหรับแขกที่มาพักและชุดพนักงาน 4.รับผิดดูแลความสะอาดรอบรีสอร์ท 6.ตามงานที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จตรงเวลา 7.อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย สามารถเดินทางไปทำงานที่เกาะเต่าได้

เงินเดือน: 20,000
อัพเดท: 21 พฤศจิกายน 2558
สถานที่ปฏิบัติงาน: เกาะเต่า (จังหวัดสุราษฎร์ธานี)

1.จัดระบบมาตรฐานงานนวดสปา 2.จัดตารางการทำงานของพนักงานนวดสปา 3.ดำเนินการเกี่ยวกับทั้งหมดเกี่ยวกับงานนวดสปา 4.อื่น ๆ ตามนโยบายบริษัท