ประเภทงาน

แสดง 31- 40 จาก 80 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 14 พฤศจิกายน 2555
สถานที่ปฏิบัติงาน: จ.นครราชสีมาและจังหวัดใกล้เคียง

- แนะนำและเสนอขายสินค้าเคมีที่ใช้ในอุตสาหกรรมโรงงาน - ติดต่อลูกค้าในโรงงาน

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 14 พฤศจิกายน 2555
สถานที่ปฏิบัติงาน: จ.นครราชสีมา

- ออกแบบและแก้ไขสารเคมี

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 13 พฤศจิกายน 2555
สถานที่ปฏิบัติงาน: ปากช่อง

ดูแลวางแผน ควบคุมการผลิตก้อนเชื้อเห็ด ดูแลการจัดเก็บผลผลิต

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 12 พฤศจิกายน 2555
สถานที่ปฏิบัติงาน: 157 ม.11 ต.คลองม่วง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

ดูแลวางแผนงานเพาะปลูก, งานควบคุมศัตรูพืช ฯลฯ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 12 พฤศจิกายน 2555
สถานที่ปฏิบัติงาน: ปากช่อง

ดูแลการลงบัญชี ควบคุมสต็อค และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 17 ตุลาคม 2555
สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานใหญ่ อ.สูงเนิน นครราชสีมา

-คอยดูแลบริการลูกค้า -รับจองสินค้า อธิบายเงื่อนไขการซื้อขายให้ลูกค้าทราบ -จัดทำสัญญาซื้อขาย/เช่าซื้อ ให้ลูกค้า -ประสานงานกับแผนกอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง -ออกใบเสร็จรับเงิน ให้ลูกค้า และช่วยงานอื่นๆ หากจำเป็น

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 17 ตุลาคม 2555
สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานใหญ่ อ.สูงเนิน นครราชสีมา

-ตรวจ เช็ค Stock อะไหล่ -ทำบัญชี นำเข้า - ส่งออก อะไหล่ (เพื่อกระจายสินค้า ส่งตามสาขา) -ขายหน้าร้าน ด้วยระบบ Program ขาย (ยิง Barcode) -ติดต่อประสานงาน กับสาขาต่างๆ ของบริษัท และดูแลช่วยเหลืองานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

เงินเดือน: 8,000
อัพเดท: 31 กรกฎาคม 2555
สถานที่ปฏิบัติงาน: บ. พาวเวอร์ เพอร์เฟค จำกัด

บริการลูกค้า

เงินเดือน: 9,000
อัพเดท: 31 กรกฎาคม 2555
สถานที่ปฏิบัติงาน: บ. พาวเวอร์ เพอรืเฟค จำกัด

ประสานงานการตลาด

เงินเดือน: 12,000
อัพเดท: 31 กรกฎาคม 2555
สถานที่ปฏิบัติงาน: บ. พาวเวอร์ เพอร์เฟค จำกัด

วิจัยการตลาด