ประเภทงาน

แสดง 1- 8 จาก 8 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 4 ตุลาคม 2562
สถานที่ปฏิบัติงาน: Tastic studio

-Website Developer ทีมีความเข้าใจเรื่อง UX/UI -ออกแบบWebsiteได้ในระดับเบื้องต้น -สร้างเว็บไซต์ด้วย Wix,Magento,Wordpressได้ -เข้าใจหลัก SEO เบื้องต้น -เข้าใจภาษา HTML,JavaScript,Php,Python,CSS,C (ส่วนใหญ่)

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 1 สิงหาคม 2562
สถานที่ปฏิบัติงาน: โรงเรียนสิทธาภัทร์

-งานดูแลห้องสมุด / จัดการหนังสือในระบบออนไลน์ -งานอื่นๆ ที่มอบหมาย

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 1 สิงหาคม 2562
สถานที่ปฏิบัติงาน: โรงเรียนสิทธาภัทร์

-งานสอนรายวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 -งานประสานงานระหว่างครูชาวต่างชาติกับครูชาวไทย -งานอื่นๆ ที่มอบหมาย

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 1 สิงหาคม 2562
สถานที่ปฏิบัติงาน: โรงเรียนสิทธาภัทร์

-ประสานงานโครงการต่างๆ ของโรงเรียน -ประสานงานระหว่างผู้บริหารกับบุคลากรฝ่ายต่างๆ -งานอื่นๆ ที่มอบหมาย

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 28 กันยายน 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: ประจำภาคใต้

• บริหารยอดขายในพื้นที่ที่รับผิดชอบให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด • สรรหาลูกค้าใหม่ และขยายฐานลูกค้าเพิ่มเติม • สร้างความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มลูกค้าเดิม • เข้าสำนักงานใหญ่ที่กรุงเทพฯ 1 ครั้ง/เดือน • มีเงินเดือนประจำ ค่าน้ำมันรถ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าสึกหรอ ค่าคอมมิชชั่น ฯลฯ กลุ่มลูกค้า : โรงแรม / โรงเรียน / โรงพยาบาล / ร้านค้า / ร้านอาหาร ฯลฯ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 21 มิถุนายน 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท ยางไทยปักษ์ใต้ จำกัด

-

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 17 มิถุนายน 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: โรบินสัน โอเชี่ยน

บริการ อาหาร เครื่องดื่ม

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 17 มิถุนายน 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: โรบินสัน โอเชี่ยน

ทำเครื่องดื่ม กาแฟ น้ำผลไม้ต่างๆ