ประเภทงาน

แสดง 201- 205 จาก 205 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 11 พฤษภาคม 2550
สถานที่ปฏิบัติงาน: อ.สารภี จ.เชียงใหม่

ตรวจสอบคุณภาพ สินค้า ทำรายงานประจำวัน

เงินเดือน: 7,000
อัพเดท: 27 เมษายน 2550
สถานที่ปฏิบัติงาน: เชียงใหม่

ให้คำปรึกษา แนะนำ อธิบายโครงการออมทรัพย์ให้กับคนทั่วไป( ประชาสัมพันธ์ประจำบู๊ท)

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 27 เมษายน 2550
สถานที่ปฏิบัติงาน: เชียงใหม่

บริหารงานบุคคล/บุคลากร รวมถึงวิเคราะห์ วางแผนแนวทางการตลาดปัจจุบัน

เงินเดือน: 6,000
อัพเดท: 27 เมษายน 2550
สถานที่ปฏิบัติงาน: เชียงใหม่

ประจำบู๊ทต่างๆ และให้แนะนำโครงการต่างๆ ของบริษัท

เงินเดือน: 20,000
อัพเดท: 15 พฤศจิกายน 2549
สถานที่ปฏิบัติงาน: เชียงใหม่

ผู้ช่วยในการค้นหาข้อมูลเพื่อดำเนินโครงการภาคภาษาอังกฤษ (Data research assistance) แปลเอกสารภายในสำนักงาน EDIT งานเขียนที่เกิดจากงานแปลเอกสารร่วมกับทีมงาน มีส่วนร่วมกับทีมจัดการในการดำเนินงานโครงการของบริษัทฯ