ประเภทงาน

แสดง 111- 120 จาก 205 รายการ

เงินเดือน: 10,000
อัพเดท: 21 มีนาคม 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: เชียงใหม่

จำหน่ายสมุนไพร (ยาสามัญประจำบ้าน)

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 28 กุมภาพันธ์ 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

(1) ปฏิบัติงานด้านการจัดทำรายงานการวิจัย เตรียมการจัดประชุม และการลงพื้นที่เก็บข้อมูล (2) ปฏิบัติงาน ร่าง โต้ตอบหนังสือราชการ แปลเอกสาร จดบันทึกและเรียบเรียงการประชุม (3) ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน (4) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 15 มกราคม 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: จังหวัดเชียงใหม่

อาจารย์สอนภาษาสำหรับเด็กเล็ก อายุระหว่าง 5ขวบ-15ปี

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 10 มกราคม 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: บจ.เม็งรายบรรจุภัณฑ์ เลขที่ 55 ม.7 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

ทำหน้าที่ออกแบบผลิตภัณฑ์กล่องกระดาษลูกฟูก - ทำสต๊อกสินค้าเข้าและออก

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 7 มกราคม 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: พรอเมนาดารีสอร์ทมอล์

ชงชา กาแฟ ต้มมุก ดูแลร้าน

เงินเดือน: 8,000
อัพเดท: 16 ธันวาคม 2555
สถานที่ปฏิบัติงาน: พรอเมนาดารีสอร์ทมอล์

แนะนำทรีทเม้นท์ ขายผลิตภัณฑ์ ทำทรีทเม้นท์ รักษายอดขายของร้าน

เงินเดือน: 8,000
อัพเดท: 7 ธันวาคม 2555
สถานที่ปฏิบัติงาน: เชียงใหม่

แนะนำการดูแลผิวหน้าและทรีทเม้นท์ ขายผลิตภัณฑ์ ทำทรีทเม้นท์หน้า

เงินเดือน: 9,000
อัพเดท: 12 พฤศจิกายน 2555
สถานที่ปฏิบัติงาน: ตามที่อยู่บริษัท

-จัดการระบบของบริษัท Management Network System of the company -ซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ Maintenace Hardware and Software in the office -อัพเดทข้อมูลข่าวสารทางเว็บไซต์ของบริษัท อย่างสม่ำเสมอ Update the informations of our website and social network or facebook regularly

เงินเดือน: 10,000
อัพเดท: 12 พฤศจิกายน 2555
สถานที่ปฏิบัติงาน: ตามที่อยู่บริษัท

-ติดต่อประสานงานกับลูกค้า Co-ordinate with customer -จัดทำข้อมูลทางการตลาดและประชาสัมพันธ์ Prparation of marketing public relations -มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย Responsibility to work assigned

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 25 ตุลาคม 2555
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท ไพรัม แอนด์ กลอเรีย เทรด จำกัด เลขที่10 หมู่1 ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230

ออกแบบและสร้างสรร งานกราฟฟิคและ Multimedia ต่างๆ สำหรับ Website *มีการฝึกอบรมให้ก่อนเริ่มทดลองงาน*