ประเภทงาน

แสดง 101- 110 จาก 205 รายการ

เงินเดือน: 9,000
อัพเดท: 18 เมษายน 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: หจก.โมบายช็อป

- จำหน่ายสินค้าและจัดส่งสินค้าได้แก่ โทรศัพท์มือถือ, ซิม DTAC ทุกชนิด,บัตรเติมเงินระบบ HAPPY และ HAPPY Online และสินค้าจาก DTAC ทุกชนิด รวมถึงสินค้าอื่นๆ - จำหน่ายสินค้า และเข้าเยี่ยมร้านค้าตัวแทน โดยขับขี่รถยนต์เดินทางไปจำหน่ายสินค้าตามรูทเส้นทางต่างๆภายในจังหวัด - ภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่และรู้เส้นทางในจังหวัดเชียงใหม่,ลำพูน,แม่ฮ่องสอนเป็นอย่างดี ***สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ ไ…

เงินเดือน: 10,000
อัพเดท: 18 เมษายน 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: หจก.โมบายช็อป

- ควบคุม,ดูแล, บริหารจัดการ ทีมขาย Sim DTAC - จำหน่าย Sim DTAC ให้กับลูกค้าบุคคล, นิติบุคคล หน่วยงานต่างๆ - จำหน่าย Sim DTAC และเข้าเยี่ยมร้านค้าตัวแทน โดยขับขี่รถยนต์เดินทางไปจำหน่ายสินค้าตามรูทเส้นทางต่างๆ

เงินเดือน: 10,000
อัพเดท: 18 เมษายน 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: หจก.โมบายช็อป

- ฝึกอบรบ/ให้ความรู้และ คำแนะนำ เกี่ยวกับสินค้า โทรศัพทมือถือ, Smart Phone และ Tablet , การใช้งาน Applications ต่างๆ บน Smart Phone, การตั้งค่าบนเครื่องSmart Phone , การตั้งค่าการใช้ Applications ให้กับพนักงานขาย - จัดทำ Presentation และ เอกสาร สำหรับการอบรม - จัดทำ การ Traning On Site ที่สาขา ใน เชียงใหม่,เชียงราย, พะเยา, แพร่, น่าน และ ลำปาง - จัดทำคู่มือการขาย สินค้า โทรศัพท์มือถือ

เงินเดือน: 10,000
อัพเดท: 18 เมษายน 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: หจก.โมบายช็อป

- จัดทำ,ออกแบบ,ปรับปรุงพัฒนา งาน กราฟฟิก,สื่อ,สิ่งพิมพ์,สื่อโฆษณา,ป้ายไวนิล และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย - ประสานงานด้านข้อมูล, เนื้อหา, ภาพ กับฝ่ายต่างๆ เพื่อออกแบบ งานกราฟฟิก - ออกแบบงานกราฟฟิก เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางการตลาด ของบริษัท - ปฏิบัติงานนอกสถานที่ เช่น ติดตั้งสื่อโฆษณา, จัดบูทกิจกรรม และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน: 9,000
อัพเดท: 18 เมษายน 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: ร้าน DTAC CENTER จังหวัดเชียงใหม่

- ให้บริการแก่ลูกค้าที่มาใช้บริการร้าน DTAC CENTER - รับชำระค่าสินค้าและบริการโทรศัพท์มือถือ ระบบ DTAC - แนะนำซิมการ์ดระบบ DTAC พร้อมทั้งจดทะเบียน - แนะนำและจำหน่ายโทรศัพท์มือถือ รวมทั้งอุปกรณ์ต่อพ่วงโทรศัพท์มือถือต่างๆ * สามารถปฏิบัติงานตามเวลาห้างสรรพสินค้า เปิด - ปิด ได้ * รักงานขายและงานบริการ ชอบงานที่ต้องพบปะลูกค้า

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 28 มีนาคม 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: อ.เมือง จ.เชียงใหม่

สอนนักเรียนอายุระหว่าง 3ขวบ-15ปี

เงินเดือน: 10,000
อัพเดท: 21 มีนาคม 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: เชียงใหม่

ออกแบบ แอด ต่าง ๆ

เงินเดือน: 10,000
อัพเดท: 21 มีนาคม 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: เชียงใหม่

ดูแล เว็ปไซด์ และ โปรแกรมต่าง ๆ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 21 มีนาคม 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: เชียงใหม่

แพคกิ้งสินค้า

เงินเดือน: 10,000
อัพเดท: 21 มีนาคม 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: เชียงใหม่

จำหน่ายสมุนไพร (ยาสามัญประจำบ้าน)