ประเภทงาน

แสดง 1- 8 จาก 8 รายการ

เงินเดือน: 25,000
อัพเดท: 12 กุมภาพันธ์ 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: กัมพูชา

-ติดต่อประสานงานกับเกษตรกรที่สนใจปลูกต้นกระดาษ หรือเกษตรผู้ปลูกไม้ยูคา เพื่อขอรับซื้อไม้เข้าบริษัท -ลงพื้นที่ สำรวจแปลงไม้ ติดตามสัญญา -พบปะผู้นำชุมชน ปรึกษาแลกเปลี่ยนข้อมูลเกษตรกร -ประชุม สรุปผลงาน และติดตามการทำงานผ่าน Application Zoom -ดูแลทรัพย์สินของบริษัท บริหารจัดการคนงานในความรับผิดชอบ

เงินเดือน: 10,000
อัพเดท: 5 กุมภาพันธ์ 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: สุรินทร์

1. ทำทรีทเม้นต์ตามขั้นตอนและมาตรฐานของทางคลินิค 2. ดูแลลูกค้าตามคำแนะนำของแพทย์ 3. รับมอบหมายงานอื่น ๆ จากหัวหน้างาน 4. ให้บริการลูกค้าในขั้นตอนการดูแลผิวพรรณ 5. จัดเตรียมและดูแล อุปกรณ์ในการทำทรีทเม้นต์

เงินเดือน: 15,000
อัพเดท: 5 กุมภาพันธ์ 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: สุรินทร์

1. บริหารสาขาให้เป็นไปตามนโยบายบริษัท 2. บริหารบุคลากรสาขา ให้มีระเบียบวินัย และ มีประสิทธิภาพในการบริการ 3. บริหารยอดขายสาขา ให้เป็นไปตามเป้าหมาย ที่กำหนด 4. สามารถรักษามาตารฐานงานบริการในบสาขาให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 5.ควบคุมดูแล สต๊อกรายการผลิตภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ

เงินเดือน: 12,000
อัพเดท: 5 กุมภาพันธ์ 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: สุรินทร์

1.แนะนำขายผลิตภัณฑ์ต่างๆของบริษัท 2.ช่วยแพทย์ในเคสศัลยกรรม,เคสฉีดเคสเลเซอร์ 3.ช่วยทำทรีทเมนต์ได้ 4.จัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือแพทย์ ยา เวชภัณฑ์ที่แพทย์ต้องใช้ในแต่ละครั้งให้ถูกต้อง 5.ช่วยงานอื่นๆตามที่รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 6 พฤษภาคม 2552
สถานที่ปฏิบัติงาน: สุรินทร์ หรือ บุรีรัมย์

ออกบริการซ่อมบำรุงรถแทรกเตอร์ หรือสินค้าอื่นของทางบริษัทที่ได้ขายไป,มีค่าส่งเสริมงานบริการให้(ค่าคอม)

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 6 พฤษภาคม 2552
สถานที่ปฏิบัติงาน: สุรินทร์ หรือ บุรีรัมย์

ให้บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง, ซ่อมบำรุงทั้งตัวรถแทรกเตอร์และอุปกรณ์ ,การให้บริการลูกค้ามีทั้งในและนอกสถานที่ทำงาน ,มีค่าคอมการวิ่งบริการนอกสถานที่ให้พิเศษด้วย

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 6 พฤษภาคม 2552
สถานที่ปฏิบัติงาน: สุรินทร์ หรือ บุรีรัมย์

จัดระเบียบรายชื่อลูกค้าเป้าหมาย, หาจุดสาธิตสินค้า และโชว์สินค้า, ติดตามลูกค้าที่ต้องการรายละเอียด,รับผิดชอบเป้าการขายในแต่ละเดือน,ส่งมอบสินค้าและตรวจเช็คความเรียบร้อย ,และงานพิเศษอื่นๆ,มีค่าส่งเสริมการขายให้(ค่าคอม)

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 6 พฤษภาคม 2552
สถานที่ปฏิบัติงาน: สุรินทร์ หรือ บุรีรัมย์

ดูแลความเรียบร้อย, ประสานงานระหว่างแผนกต่างๆ, ผลักดันพนักงานให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และหน้าที่รับผิดชอบอื่นๆ