ประเภทงาน

แสดง 31- 40 จาก 42 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 26 ธันวาคม 2555
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด

เป็นลูกมือช่วยช่างติดตั้งระบบไฟฟ้าสำหรบอาคาร และโรงงานทั่วไป

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 26 ธันวาคม 2555
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด

ติดตั้งระบบไฟฟ้า สำหรับอาคาร, โรงงาน และสาธารณูปโภคทั่วไป

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 15 ตุลาคม 2552
สถานที่ปฏิบัติงาน: หัวหิน

ติดต่อประสานงานในองค์กร เครือข่าย ติดต่อประสานงานกับลูกค้า จัดเตรียมเอกสาน จัดเครียมแผนการทำงาน และประสานติดตามงาน

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 6 เมษายน 2552
สถานที่ปฏิบัติงาน: หัวหิน

- ดูแลตรวจสอบงานก่อสร้างให้ถูกต้องตามแบบที่บริษัทกำหนด - ควบคุมงานก่อสร้าง - ตรวจสอบปริมาณงานและวัสดุที่จัดซื้อเพื่อก่อสร้างโครงการ ตรวจสอบShop Drawing - ตรวจรับมอบงานก่อสร้างจากผู้รับเหมา และส่งมอบงานกับลูกค้า - จัดทำรายงานประจำวันและจัดทำบันทึกการประชุม Site Meeting - ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 1 กรกฎาคม 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เป็นงานสอนหนังสือ สามารถสอนได้ในทุกระดับ สอนตั้งแต่ระดับอนุบาลขึ้นไป มีประสบการณ์สอนจะพิจารณาเป็นพิเศษในกรณีที่ไม่มีประสบการณ์ทางบริษัทมีการอบรมการสอนให้

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 9 เมษายน 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: เลขที่23/78 หมู่ที่15 ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ครูสอนเด็กประถมศึกษา หลักสูตร Home School สอน วิชาภาษาไทย สังคม ศาสนา เน้นการสอนแบบบูรณาการ ยึดเด็กเป็นศูนย์กลาง จัดกิจกรรมประกอบการเรียนรู้

เงินเดือน: 30,000
อัพเดท: 18 ตุลาคม 2550
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพฯ หรือต่างจังหวัด

โปรโมทผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ขยายสาขาเพิ่มเติมให้ได้ตามเป้าหมาย

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 29 สิงหาคม 2550
สถานที่ปฏิบัติงาน: กิ่ง อ.สามร้อยยอด, อ.กุยบุรี, อ.เมือง

งาน part time ระยะสั้น 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 12 - 18 กันยายน 2550 ใน 3 อำเภอคือ กิ่ง อ.สามร้อยยอด อ.กุยบุรี อ.เมือง โดย staff ต้องหาผู้ร่วมงาน 5 คน เพื่อเดินแบบสอบถาม และสามารถควบคุมคนที่หามาได้ รายได้ดี สนใจติดต่อ คุณอาร์ต ด่วน!!! โทร.083-7037249

เงินเดือน: 7,000
อัพเดท: 7 มิถุนายน 2550
สถานที่ปฏิบัติงาน: หัวหิน

ให้ข้อมูลและบริการลูกค้า

เงินเดือน: 13,000
อัพเดท: 7 มิถุนายน 2550
สถานที่ปฏิบัติงาน: หัวหิน

ดูแลงานภายใน และภายนอกบริษัท ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย