ประเภทงาน

แสดง 11- 20 จาก 42 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 6 ธันวาคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: ปราณบุรี

ดำเนินการปรับแต่งเครื่องจักร ซ่อมบำรุงเครื่องจักรต่าง ๆ ที่ใช้ในกระบวนการผลิตว่าน ตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์ตามแผนงานซ่อม ตรวจสอบและเสนอขอสั่งซื้อ กรณีไม่มีของในสต๊อก จัดเตรียมให้มีอะไหล่และเครื่องมือเครื่องใช้ให้เพียงพอและเหมาะสม

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 6 ธันวาคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: ปราณบุรี

ดำเนินการปรับแต่งเครื่องจักรต่าง ๆ เครื่องลงลูกสับปะรด ระบบสายพานลำเลียง เกรดเดอร์ เครื่องปอกเปลือก ติดตามตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ ตามแผนงานซ่อมบำรุงรักษา ติดตามงานซ่อมและอะไหล่

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 6 ธันวาคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: ปราณบุรี

ตรวจเช็คปริมาณและป้อนเชื้อเพลิงเตาบอยเลอร์ ดูแลทำความสะอาด และซ่อมบำรุงรักษา อุปกรณ์ เครื่องจักรให้พร้อมใช้งานและมีความปลอดภัย ดูแลการผลิตไอน้ำ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 6 ธันวาคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: ปราณบุรี

ผลิตสับปะรด และว่านหางจระเข้ แปรรูป

เงินเดือน: 10,000
อัพเดท: 19 มกราคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: หัวหิน

ผู้ช่วยกุ๊กทำอาหารระดับ 2

เงินเดือน: 9,000
อัพเดท: 19 มกราคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: หัวหิน

พนักงานล้างจาน ทำความสะอาดห้องครัว

เงินเดือน: 9,000
อัพเดท: 19 มกราคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: หัวหิน

พนักงานเสิร์ฟ ดูแลบริการห้องอาหาร

เงินเดือน: 9,000
อัพเดท: 19 มกราคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: หัวหิน

ดูแลห้องพัก ทำความสะอาด

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 30 กันยายน 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน

รับผิดชอบการสอนรายวิชาในหลักสูตรธุรกิจการบิน งานวิจัย

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 8 เมษายน 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: ประจวบคีรีขันธ์

2. ใช้โปรแกรม MS Office และ Auto Cad ได้เป็นอย่างดี 3. สามารถอ่านแบบได้ / ถอดแบบได้ 4. สามารถไปปฏิบัติงานยังไซต์งานต่างจังหวัดได้