ประเภทงาน

แสดง 31- 35 จาก 35 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 1 พฤศจิกายน 2553
สถานที่ปฏิบัติงาน: Ubonratchathani

- ชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป - วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการตลาด, บริหาร, คอมพิวเตอร์ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - มีความสนใจด้านการขายและการให้บริการลูกค้า - มีความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง หรือสินค้า IT - สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้ และมีรถยนต์ส่วนตัว

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 4 ตุลาคม 2553
สถานที่ปฏิบัติงาน: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ลักษณะของงานที่ทำ ผู้จัดการฝ่ายบุคคลต้องเป็นผู้ให้คำปรึกษาทั้ง ด้านหน้าที่ และการงานให้พนักงานในองค์กร เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุนโยบายและเป้าหมายขององค์กร ให้ ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับงานขององค์กรหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงาน รวมทั้ง ค่าตอบแทนการทำงานและผลประโยชน์อื่นๆ ที่จะได้รับพัฒนาบุคลากรให้มี ประสิทธิภาพในการทำงานโดยใช้กระบวนการบริหารงานบุคคลซึ่งมีหน้าที่หลัก ดังต่อไปนี้  สรรหาและจัดจ้…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 13 ตุลาคม 2552
สถานที่ปฏิบัติงาน: อุบลราชธานี

ปรับปรุงภูมิทัศน์,ก่อสร้างอาคารทั่วไป

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 2 กรกฎาคม 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

แนะนำสินเชื่อส่วนบุคคลและบัตรเครดิตของธนาคารทุกประเภท ตามเงื่อนไขของธนาคาร

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 2 กรกฎาคม 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

บริหารทีมงานแนะนำสินเชื่อของธนาคารทุกประเภทที่ปล่อยให้กับบุคคลทั่วไป(ตามเงื่อนไขของธนาคาร)