ประเภทงาน

แสดง 11- 20 จาก 35 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 28 ตุลาคม 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: จังหวัดอุบลราชธานี

1.) สนับสนุนงานด้านการขายและการตลาด 2.) จัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าตามเวลาที่นัดหมาย 3.) ดูแล,บำรุงรักษา,ทำความสะอาดรถให้พร้อมใช้งานได้ทันที 4.) สามารถซ่อมบำรุง,นำรถเข้าตรวจเช็คศูนย์,อู่ ตามระยะทางที่กำหนด 5.) อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 25 ธันวาคม 2558
สถานที่ปฏิบัติงาน: ตรีชฎาคลินิก หน้า ม.อุบล

- ผู้ช่วยแพทย์ - ดูแลลูกค้า - ทำทรีทเมนท์ - งานเวชระเบียนคนไข้

เงินเดือน: 15,000
อัพเดท: 19 มิถุนายน 2558
สถานที่ปฏิบัติงาน: ๊Ubon Square, Big C อุบลราชธานี

- โปรโมทสินค้าชั้นนำ - คีย์ข้อมูล - คอนเฟิร์มออเดอร์

เงินเดือน: 15,000
อัพเดท: 22 สิงหาคม 2557
สถานที่ปฏิบัติงาน: อุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง

วิเคราะห์ความต้องการทางการเงินของลูกค้า นำเสนอขายและแนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เหมาะสมและตรงกับความต้องการของลูกค้า พร้อมทั้งวางแผนทางการเงินให้กับลูกค้า มีความรู้เรื่องการลงทุนและเรื่องภาษีสำหรับให้คำแนะนำลูกค้า ให้บริการหลังการขายที่ดีกับลูกค้า รับผิดชอบเป้าหมายงานและปฎิบัติให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ในแต่ละเดือน มีการฝึกอบรมงานให้จากฝ่ายฝึกอบรมของบริษัทก่อนทำงาน

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 6 สิงหาคม 2557
สถานที่ปฏิบัติงาน: โครงการชยางกูร ซ.มอเตอร์ไบร์ ต.ในเมือง อ.เมือง

-งานนัดหมาย -งานข้อมูลเอกสาร -งานภาคสนาม -อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 6 สิงหาคม 2557
สถานที่ปฏิบัติงาน: โครงการชยางกูร ซ.มอเตอร์ไบร์ ต.ในเมือง อ.เมือง

งานบัญชีและภาษี -บันทึก จัดเก็บ ประสานงาน งานการเงิน -ควบคุมการจ่ายเงิน -บันทึกรายรับ-จ่าย -ตรวจรายละเอียดเอกสารต่างๆ อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 6 สิงหาคม 2557
สถานที่ปฏิบัติงาน: โครงการชยางกูร ซ.มอเตอร์ไบร์ ต.ในเมือง อ.เมือง

-วางแผนและบริหารการตลาด -จัดทำสื่อการตลาด -จัดทำกิจกรรมการตลาด -กำกับดูแลงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 6 สิงหาคม 2557
สถานที่ปฏิบัติงาน: โครงการชยางกูร ซ.มอเตอร์ไบร์ ต.ในเมือง อ.เมือง

จัดซื้อ -จัดเก็บ และบันทึกข้อมูลบริษัท ห้าง ร้าน ผู้จำหน่าย -เช็คราคาเปรียบเทียบราคาวัสดุก่อสร้าง -วางแผนการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง -จัดทำ สั่งซื้อวัสดุก่อสร้าง ติดตามวัสดุก่อสร้างให้ทันตามวันที่กำหนด -อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย จัดจ้าง -จัดหาและเก็บข้อมูลของผู้รับเหมา -จัดทำสัญญาจัดจ้างผู้รับเหมา -ประสานงานวางแผนการจัดจ้างผู้รับเหมา -ติดตามตรวจสอบผลงานของการจัดจ้างผุ้รับเหมา

เงินเดือน: 15,000
อัพเดท: 3 สิงหาคม 2557
สถานที่ปฏิบัติงาน: จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียง

วิเคราะห์ความต้องการทางการเงินของลูกค้า นำเสนอขายและแนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เหมาะสมและตรงกับความต้องการของลูกค้า พร้อมทั้งวางแผนทางการเงินให้กับลูกค้า มีความรู้เรื่องการลงทุนและเรื่องภาษีสำหรับให้คำแนะนำลูกค้า ให้บริการหลังการขายที่ดีกับลูกค้า รับผิดชอบเป้าหมายงานและปฎิบัติให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ในแต่ละเดือน มีการฝึกอบรมงานให้จากฝ่ายฝึกอบรมของบริษัทก่อนทำงาน

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 22 กรกฎาคม 2557
สถานที่ปฏิบัติงาน: 337 ถ.ซยางกรู ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000

ทำอาหารไทย , จีน , ครอด์อาหาร