ประเภทงาน

แสดง 1- 10 จาก 12 รายการ

เงินเดือน: 20,000
อัพเดท: 28 ตุลาคม 2562
สถานที่ปฏิบัติงาน: พิษณุโลก และจังหวัดใกล้เคียง

ออกพบลูกค้าในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดใกล้เคียง ตามที่หัวหน้างานกำหนดให้ สร้างฐานลูกค้าใหม่ที่เป็นร้านค้าจำหน่ายอุปกรณ์มือถือในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เพิ่มยอดขายและรับผิดชอบยอดขายเขตที่รับผิดชอบประจำเดือน จัดทำรายงานการทำงานออกติดต่อลูกค้า วางแผนการทำงานของตนเอง

เงินเดือน: 17,000
อัพเดท: 18 ตุลาคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: จ.พิษณุโลก

หาลูกค้าและดูแลลูกค้าในพื้นที่ จ.พิษณุโลก

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 10 ตุลาคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: ที่บริษัท สวัสดีพานิช สเตชั่นเนอรี่ จำกัด

เป็นพนักงานขายนอกพื้นที่ ทำการเสนอขายทั้งตัวเมืองพิษณุโลก และรอบนอกพิษณุโลก ติดต่อหน่วยงานทั้งภาครัฐ และ เอกชน เสนอขายอุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์สำนักงาน

เงินเดือน: 13,000
อัพเดท: 22 เมษายน 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: บมจ.อลิอันซ์อยุธยา สำนักงานสาขาเมืองสองแคว อ.เมือง จังหวัดพิษณุโลก

งานประจำ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 13 มีนาคม 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: 26/149 ถนนวิสุทธิ์กษัตริย์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ทำการตลาด

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 4 กันยายน 2554
สถานที่ปฏิบัติงาน: จังหวัดพิษณุโลก

จัดทำเอกสารเกี่ยวกับงานก่อสร้าง

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 4 กันยายน 2554
สถานที่ปฏิบัติงาน: จังหวัดพิษณุโลก

ควบุคมงานก่อสร้าง

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 4 กันยายน 2554
สถานที่ปฏิบัติงาน: จังหวัดพิษณุโลก

เขียนแบบ Auto Cad สำหรับงานก่อสร้าง

เงินเดือน: 9,000
อัพเดท: 28 มีนาคม 2554
สถานที่ปฏิบัติงาน: โรงแรม เรือนแพ รอยัลปาร์ค

ดูแล วางแผน จัดการ งานแม่บ้านในโรงแรม

เงินเดือน: 9,000
อัพเดท: 28 มีนาคม 2554
สถานที่ปฏิบัติงาน: โรงแรม เรือนแพ รอยัลปาร์ค

ดูแลด้านงานฝ่ายบุคคลของโรงแรม