ประเภทงาน

แสดง 11- 13 จาก 13 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 1 สิงหาคม 2550
สถานที่ปฏิบัติงาน: อ.ชัยบาดาล

ควบคุมดูแลสายการผลิต

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 1 สิงหาคม 2550
สถานที่ปฏิบัติงาน: อ.ชัยบาดาล

ดูแลรับผิดชอบฝ่ายซ่อมบำรุง

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 1 สิงหาคม 2550
สถานที่ปฏิบัติงาน: อ.ชับบาดาล

ปฏิบัติงานภายในโรงงานผิตเอทานอล