ประเภทงาน

แสดง 41- 42 จาก 42 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 4 มิถุนายน 2550
สถานที่ปฏิบัติงาน: โรงงานหินอ่อน

ควบคุมดูแลการผลิต ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 24 เมษายน 2550
สถานที่ปฏิบัติงาน: โรงงานสระบุรี

ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์