ประเภทงาน

แสดง 21- 30 จาก 42 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 15 กุมภาพันธ์ 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: หน่วยงาน Linde ท่าลาน

-จัดเตรียมอุปกรณ์และเอกสารต่างๆ ที่ต้องใช้ในงานขนส่ง -ตรวจสอบใบงานของพนักงานขับรถให้ถูกต้อง -จ่ายงานให้แก่พนักงานขับรถพร้อมจัดรถบรรทุกในแต่ละวัน -บันทึกข้อมูลการขนส่ง -จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าให้เสร็จตามเวลาที่กำหนด -ดูแลเรื่องการนัดหมายซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกกับทาง Fleet -ที่สำนักงานใหญ่ตามแผนงาน Ensure -รายงานเหตุการณ์หรือกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้น ให้ทางหัวหน้างานหรือผ…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 28 เมษายน 2558
สถานที่ปฏิบัติงาน: อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

• ใช้ความรู้ด้านบัญชีต้นทุนในการทำงานเพื่อให้คำปรึกษากับทีมพัฒนาซอฟแวร์ รวมถึงลูกค้า • จัดเตรียมเอกสารทางด้านการขายรวมถึงการนำเสนอการขายให้กับลูกค้า • วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า และทำเอกสารข้อเสนอโครงการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 14 มิถุนายน 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: ค่ายชัยปิติ ( อยู่เลยวนอุทยานน้ำตกเจ็ดสาวน้อย 2 กม. )

ควบคุมดูแลงานซ่อมบำรุง และก่อสร้างตามที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 14 มิถุนายน 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: ค่ายชัยปิติ ( อยู่เลยวนอุทยานน้ำตกเจ็ดสาวน้อย 2 กม. )

-ทำตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย -จัดเตรียมอาหาร ตามรายการที่กำหนด

เงินเดือน: 9,000
อัพเดท: 14 มิถุนายน 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: ค่ายชัยปิติ ( อยู่เลยวนอุทยานน้ำตกเจ็ดสาวน้อย 2 กม. )

-ให้รายละเอียดข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ลูกค้าที่มาติดต่อ -จัดเตรียมเอกสารตามที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 23 พฤศจิกายน 2555
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพ และต่างจังหวัด

ควบคุมดูแล หน่วยงานก่อสร้าง

เงินเดือน: 8,000
อัพเดท: 12 กันยายน 2555
สถานที่ปฏิบัติงาน: 89/5 ม.19 ซ.ยิ่งเจริญ ถ.บางพลี-ตำหรุ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ10540

ขับรถส่งสินค้าให้ลูกค้า เก็บเช็ค วางบิล บ้างเป็นบางครั้ง สถานที่ส่ง เช่น ระยอง อยุธยา ชลบุรี ทำงาน 8.00-17.00 น.

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 12 กันยายน 2555
สถานที่ปฏิบัติงาน: 89/5 ซอยยิ่งเจริญ ถ.บางพลี-ตำหรุ ต.บางพลี อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

ตรวจสอบชิ้นงานโดยการวัดค่า โดยการใช้เครื่อมือวัด เช่น เวอร์เนีย เทอร์โมมิเตอร์ และเครื่อมือวัดต่าง ๆ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 28 มีนาคม 2555
สถานที่ปฏิบัติงาน: สระบุรี

ปฏิบัติงานด้านงานเร่งรัด/เก็บเงิน ตลอดจนดูแล นัดหมายการชำระค่างวด โทรศัพท์ติดตามลูกค้าเช่าซื้อ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 28 มีนาคม 2555
สถานที่ปฏิบัติงาน: สระบุรี

วางแผนการตลาดภายในพื้นที่ พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องของสัญญาเช่าซื้อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ติดตามการเคลื่อนไหวข้อมูลด้านการตลาดรถยนต์ แก้ปัญหาและประเมินผลการทำงานของเจ้าหน้าที่ตลาดหรือเช็กเกอร์นำเสนอผู้บริหาร