ประเภทงาน

แสดง 11- 20 จาก 42 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 22 พฤศจิกายน 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

•ติดต่อสื่อสารกับลูกค้าในเรื่องการสอบถามความต้องการในการใช้งานระบบซอฟแวร์ รวมถึงการเตรียมและติดตั้งระบบให้กับลูกค้า •แก้ไขปัญหาเบื้องต้นที่จะช่วยให้ลูกค้าสามารถทำงานได้ในกรณีพบปัญหาที่ระบบไม่สามารถทำงานได้ ,การฝึกอบรม และคอยให้การสนับสนุนลูกค้า รวมถึงการทำงานร่วมกับทีมอื่น ๆ ในการประสานงานโครงการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 2 ตุลาคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: สระบุรี

1. ดูแลระบบ Server 2. ดูแลระบบ Network 3. ดูแล เครื่องคอมพิวเตอร์ 4. ดูแล Printer 5. ดูแล เครื่องถ่ายเอกสาร 6. ดูแลระบบโทรศัพท์ 7. อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 29 สิงหาคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: สระบุรี

- การติดต่อกับคู่ค้าทำการเจรจาติดต่อกับคู่ค้าที่นำเสนอสินค้าทั้งรายเก่าและรายใหม่ - ทำการเจรจากับคู่ค้า เช่น การทำคืน เปลี่ยน ซ่อม กรณีสินค้าไม่มีความเคลื่อนไหว สินค้าชำรุด และสินค้าส่งซ่อมร่วมจัดรายการส่งเสริมการขายภายในห้าง เช่น Brochure หรือ งานแฟร์ เป็นต้น - จัดทำใบสั่งซื้อสินค้า - จัดทำราคาขายสินค้า - จัดทำรายการส่งเสริมการขาย - เสาะหาสินค้าใหม่และสินค้าต่อเนื่อง - ตรวจสอบความเคลื่อนไห…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 29 สิงหาคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: สระบุรี

- แนะนำสินค้าให้กับลูกค้า - จัดเรียงสินค้า เติมเต็มสินค้า ตามหลัก FIFO - ตรวจสอบสต็อคสินค้า - จัดทำใบขอซื้อสินค้า - ตรวจสอบป้ายราคาสินค้า - ทำความสะอาดชั้นเรียงสินค้า/ตัวสินค้าที่รับผิดชอบ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 29 สิงหาคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: สระบุรี

1. งานซ่อมบำรุงอาคารสถานที่ ไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ 2. ตรวจสอบบำรุงรักษาอาคารสถานที่ 3. ตรวจสอบซ่อมบำรุงระบบน้ำ ไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ 4. ตรวจสอบพัดลม เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง และแสงสว่าง 5. สวามารถแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับงานไฟฟ้าได้

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 29 สิงหาคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: สระบุรี

1. มีความขยัน ซื่อสัตย์ มีวินัย สามารถบริหารจัดการทีมงานได้ 2. ควบคุมดูแลพนักงานขาย และ พนักงาน PC 3. บริหารยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 4. บริหารสต๊อคสินค้า 5. ตรวจสอบ และ พัฒนามาตรฐานของงานขาย

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 29 สิงหาคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: สระบุรี

- แนะนำสินค้า Brand ต่างๆที่ได้รับมอบหมาย เช่น กลุ่มเครื่องมือช่าง,สุขภัณฑ์,เครื่องครัว,ไม้บัว ประตู,สีและเคมีภัณฑ์ เป็นต้น - จัดเรียงสินค้า ตามหลัก FIFO - ตรวจสอบสินค้าเติมเต็มสินค้า - จัดทำใบขอซื้อสินค้า - จัดทำยอดขาย/รายงานยอดขาย

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 10 พฤษภาคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: สระบุรี

ดูแล และติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในวิชาชีพ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 24 กุมภาพันธ์ 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: สระบุรี

การขนส่ง

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 15 กุมภาพันธ์ 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: Linde (Thalan)

-Responsible for performance delivery on time & delivery in full with safely. -Ensure rosters and schedules are in place to maximize resource utilization. -Supervise despatcher team and closely all drivers. -Check regularly if subordinates are following the work instructions & standard operating procedures as instructed. -Ensure that all transport activities are carefully recor…