ประเภทงาน

แสดง 91- 100 จาก 15,932 รายการ

เงินเดือน: 30,000
อัพเดท: 13 กรกฎาคม 2564
สถานที่ปฏิบัติงาน: นิติบุคคลอาคารชุดตรีทศ ซิตี้ มารีน่า 1867 ถ.เจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน 10600

1. ตรวจสอบความถูกต้องของใบสำคัญจ่าย (PAYMENT VOUCHER) และรวมถึงการตรวจสอบรหัสบัญชีซึ่งได้บันทึกในใบสำคัญจ่าย(ที่เกี่ยวข้อง) พร้อมกับตรวจสอบว่ารายการทุกรายการในใบสำคัญจ่าย ได้บันทึกรายการไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการบันทึกบัญชีแล้ว 2. ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานรายได้-ค่าใช้จ่ายประจำเดือน (MONTHLY Income-Expense Report) และสามารถปิดงบบัญชีได้ 3. ตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีรายการประจำวัน (JOURNAL…

เงินเดือน: 40,000
อัพเดท: 12 กรกฎาคม 2564
สถานที่ปฏิบัติงาน: Remote Work

Roles and responsibilities: Call, email and message Thai and overseas media publishers and service providers. Work closely with other team members in business development and marketing. Business to business (B2B) sales. Responsible for the entire sales process from first contact to close.

เงินเดือน: 15,000
อัพเดท: 11 กรกฎาคม 2564
สถานที่ปฏิบัติงาน: หาดใหญ่

***เปิดรับสมัครพนักงานประจำออฟฟิศสาขาหาดใหญ่*** รับ Full-Time จำนวนมาก รายได้เฉลี่ย 10,000-15,000 บาท/เดือน คุณสมบัติ 1.อายุ 20 ปีขึ้นไป 2.วุฒิการศึกษาปวส.-ปริญญาตรี 3.มีความรับผิดชอบ 4.ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ 5.สามารถเข้ากับเพื่อนร่วมงานได้ดี 6.มีใจรักงานบริการหน้าตายิ้มแย้ม ***มุสลิม สามารถใส่ผ้าคลุมทำงานได้ สามารถละหมาดได้มีห้องละหมาด*** ***สมัครก่อนมีสิทธิ์ก…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 1 กรกฎาคม 2564
สถานที่ปฏิบัติงาน: 973 อาคารเพรสิเด้นท์ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 11 ห้องเลขที่ 11จี-11เอช ยูนิต 109 ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี 10330

หน้าที่และความรับผิดชอบ หาช่องทางในการรับพาร์ทเนอร์ที่มีคุณสมบัติและทักษะในการทำความสะอาดเข้าร่วมทีม ดำเนินการทดสอบและสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเพียงพอที่จะเข้าร่วมทำงาน คอยตรวจสอบและดูแลเพื่อรักษาระดับคุณภาพการให้บริการสม่ำเสมอ คิดมาตรการในการอบรมพาร์ทเนอร์เกี่ยวกับมาตรฐานการให้บริการ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ - มีทักษะการสื่อสารที่ดี - มีความสามารถในการคิดและวิเคราะห์ - มีคอมพ…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 1 กรกฎาคม 2564
สถานที่ปฏิบัติงาน: 973 อาคารเพรสิเด้นท์ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 11 ห้องเลขที่ 11จี-11เอช ยูนิต 109 ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี 10330

หน้าที่และความรับผิดชอบ - สามารถนำเสนอ ให้คำแนะนำและคำปรึกษาเกี่ยวกับบริการ มีไหวพริบในการแก้ปัญหาและตอบคำถามลูกค้าผ่านทางโทรศัพท์ได้ดี - สามารถแก้ไขปัญหาและรับมือกับคำวิจารณ์จากลูกค้าได้เป็นอย่างดี และส่งต่อและดำเนินการแก้ไขปัญหาภายในทีมอย่างรวดเร็ว - ตรวจสอบดูแลความพึงพอใจของลูกค้าอยู่เสมอ สามารถหาสาเหตุของปัญหาและแก้ไขได้ตรงจุด - คิดมาตรการดูแลลูกค้าและวิธีดำเนินการที่เหมาะสมในทุกๆ เดือน, …

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 30 มิถุนายน 2564
สถานที่ปฏิบัติงาน: 973 อาคารเพรสิเด้นท์ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 11 ห้องเลขที่ 11จี-11เอช ยูนิต 109 ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี กรุงเทพมหานคร 10330

หน้าที่และความรับผิดชอบ - นำเสนอไอเดียหรือกิจกรรมที่สร้างสรรค์และเหมาะสมในการบริหารธุรกิจด้านต่างๆ เช่น events/programs/promotions ดำเนินการทุกขั้นตอนจนเสร็จสมบูรณ์. - ประสานงานกับทีมอื่นๆ เพื่อดูแลเกี่ยวกับข้อมูลและจัดกิจกรรมต่างๆของบริษัท รวมถึงการสรุปข้อมูลประจำปี - สามารถสำเร็จงานที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างานOther tasks assigned by superiors. - สามารถเข้าร่วมประชุมกับบริษัทได้ทั้งในออฟฟิศ …

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 23 มิถุนายน 2564
สถานที่ปฏิบัติงาน: สถาบันปรมาณูเพื่อสันติ

- ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัย - ดำเนินงานตามกฏหมายความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน - อบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยกับพนักงาน - กำหนดมาตรการป้องกัน ประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันอันตราย - รายงานผลการปฏิบัติงาน และประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 16 มิถุนายน 2564
สถานที่ปฏิบัติงาน: ORORIA CO., LTD., 66/13 Soi Sukhapiban2 Soi,31 Dokmai, Pravet BKK 10250, Bangkok, Thailand

-Intermediate process controls and final quality controls of productions realized in contract suppliers, -Reporting of contract supplier quality control results, -To make the necessary arrangements when there is a revision about rubber molds, -Complete product/production tracking activities -Experienced in the jewelry industry, workshop production processes

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 16 มิถุนายน 2564
สถานที่ปฏิบัติงาน: ORORIA CO., LTD., 66/13 Soi Sukhapiban2 Soi,31 Dokmai, Pravet BKK 10250, Bangkok, Thailand

-Carrying out quality controls of products from subcontractors -Notifying the quality control results to the contract manufacturing officer -Experienced in the jewelry industry, workshop production processes

เงินเดือน: 18,000
อัพเดท: 15 มิถุนายน 2564
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพมหานคร

รายละเอียดของงาน ออกแบบ, ติดตั้งและอบรมการใช้งานระบบประสานงานด้านเทคนิคต่างๆ เพื่อให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาให้ลูกค้า บริหารงานโปรเจกต์ให้เสร็จลุล่วงตามเวลาที่กำหนด ดูแลทดสอบผลิตภัณฑ์ที่รับผิดชอบอบรมเกี่ยวกับเรื่องเทคนิคของผลิตภัณฑ์ให้กับทีมงานและลูกค้า สอนการใช้งานและอบรมเกี่ยวกับเรื่องเทคนิคของผลิตภัณฑ์ให้กับทีมงานและลูกค้า