2 อัตรา
ตามตกลง
4 พฤษภาคม 2565

ลักษณะงาน

1.สั่งซื้อเปรียบเทียบราคาเจราจรต่อรองกับซัพพลายออร์เพื่อให้ได้ราคาที่ดีที่สุด
2.จัดทำเอกสารในการสั่งซื้อที่เกี่ยวข้อง
3.ติดตามและวางแผนงาน เพื่อให้ทันตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งรายงานความเคลื่อนไหวให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
4.จัดเก็บและบันทึกเอกสารในส่วนที่ได้รับผิดชอบ และอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร :

เพศหญิง วุฒิปริญญาตรี ภาษาจีน หรือ ภาษาอังกฤษ
อายุไม่เกิน 35 ปี
ใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้คล่อง
มีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาจีน หรือ ภาษาอังกฤษ
สามารถโต้ตอบทางเมล ทางไลน์ ได้ดี
ละเอียดครอบครอบตัวเลขและงานเอกสารต่างๆได้

สวัสดิการ :

1.กองทุนเงินทดแทน 2.กองทุนประกันสังคม 3.เงินเกษียณอายุงาน 4.เงินช่วยเหลืองานศพ 5.เบี้ยขยัน 500บาท/เดือน 6.โบนัสประจำปีขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัท

สถานที่ปฏิบัติงาน :

88 ม.7 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ ทวีวัฒนา กรุงเทพฯ

วิธีการรับสมัคร :

ผ่านทางอีเมล์ หรือ เข้ามาสมัครได้ด้วยตนเอง

หมายเหตุเพิ่มเติม :

มีประสบการณ์งานจัดซื้อ ภาษาจีน หรือภาษาอังกฤษ 1 ปีขึ้นไป


Company Profile

88 ม.7 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10700 02-888-3555 ต่อ 37 02-800-4502