1 อัตรา
ตามตกลง
5 พฤษภาคม 2565

ลักษณะงาน

ก.ออกแบบและวางแผนวิธีการพัฒนา โดยอ้างอิงจาก Requirement ที่ได้รับจากหัวหน้างาน หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากหัวหน้างานมาให้รับผิดชอบ
ข.พัฒนาโปรแกรม หรือซอฟต์แวร์ ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยหลักๆ จะอยู่ที่ฝั่ง Mobile dev
ค.ออกแบบและวาดโครงร่าง Infrastructure หรือ System architecture ตามโจทย์ที่ได้รับมอบหมาย
ง.ทำ Data analytic หรือเชื่อมข้อมูล Database กับ Data visualize tool ในส่วนที่ได้รับมอบหมาย
จ.ให้คำปรึกษาทางด้านเทคนิคแก่ลูกค้า หรือเพื่อนร่วมงาน
ฉ.ให้คำแนะนำและนำเสนอแนวทางที่เหมาะสมในการพัฒนา ให้เหมาะสมกับตัวเนื้อหาของงาน
ช.หรือหน้าที่อื่น ๆ ตามที่หัวหน้างานได้มอบหมายให้ โดยความตกลงร่วมกับหัวหน้างาน

คุณสมบัติผู้สมัคร :

Required coding skills : React Native

สวัสดิการ :

1. ประกันสังคม
2. ประกันกลุ่ม
3. โบนัส (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัทฯ)

สถานที่ปฏิบัติงาน :

944 มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 16 ห้อง 1602 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

วิธีการรับสมัคร :

สามารถส่งอีเมลเพื่อฝากประวัติได้ที่ E-mail: worawaran.c@futurecompetere.com


Company Profile

21/17 ซอยรามอินทรา 34 แยก 19 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร 10220 063-585-8535 -
ตำแหน่งงานอื่น ๆ