หลายอัตรา
ตามตกลง
14 ธันวาคม 2564

ลักษณะงาน

•ติดตั้ง ตรวจสอบ ซ่อมแซม และควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตามกรอบและตารางเวลาที่วางไว้
•ติดต่อขอข้อมูลรวมถึงรับความต้องการของลูกค้าเพื่อใช้ในการดำเนินงาน
•ประสานงานกับแผนกอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การบริการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด
•สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจที่ดีให้กับสินค้าและบริการของบริษัท
•หน้าที่อื่นๆตามได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร :

อายุ 22-30 ปี
วุติปริญญาตรี-ปวช.- ปวส. และสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีความขยัน ซื่อสัตย์สุจริต และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
มีความกระตือรือร้น รับผิดชอบต่อหน้าที่
มีทักษะในการสื่อสารและมีใจรักในงานบริการ
มีทัษะสามารถบริหารและจัดการงานที่รับผิดชอบอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ
หากมีประสบการณ์ด้านcustomer service มาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ :

• โบนัสประจำปี
• ค่ารักษาพยาบาลประกันสังคม
• เครื่องแบบพนักงาน
• ค่าทำงานล่วงเวลา (โอที)
• วันหยุดประจะปี วันลาพักร้อม

สถานที่ปฏิบัติงาน :

ออฟฟิศ ซอยเปโตร หลังฟาร์มจระเข้ สวนสามพราน

จังหวัด :

นครปฐม

วิธีการรับสมัคร :

ติดต่อ-ฝากประวัติฝ่ายทรัพยากรบุคคล
คุณ ดอกอ้อ
โทร 02-4290495-6 086-3369579

คุณ วรนิษฐา
โทร 097-923-6781
email: woranidtha@gandr.co.th

หมายเหตุเพิ่มเติม :

กรณีไม่มีวุฒิ ยินดีพิจารณาผู้มีประสบการณ์และมีใจรักในงาน


Company Profile

87/3 หมู่ที่ 6ท่าข้าม อำเภอสามพราน นครปฐม 73110 02-4290495-6 02-8126225