1 อัตรา
ตามตกลง
10 ธันวาคม 2564

ลักษณะงาน

- หาอะไหล่เครื่องปักในประเทศ และในประเทศจีน
- จัดซื้อทั่วไป

คุณสมบัติผู้สมัคร :

มีประสบการณ์ในการทำงานตามลักษณะงาน
- มีประสบการณ์ในการจัดหา จัดซื้ออะไหล่ เครื่องจักรในประเทศและต่างประเทศ(จีน)
- สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี (ถ้าสามารถในการใช้ภาษาจีนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
- สามารถเดินทางต่างประเทศได้
- สามารถใช้ Ms Office ได้ดี

สวัสดิการ :

-กองทุนสำรองเลี้ยยงชีพ
-ประกันสุขภาพ AIA

สถานที่ปฏิบัติงาน :

อาคารลาซาลทาวเวอร์ ชั้น 5 เลขที่ 10/11 หมู่ 16 ถนนลาซาล ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

จังหวัด :

สมุทรปราการ

วิธีการรับสมัคร :

ส่งประวัติมาที่ E-Mail : kanokkarn@kitmeechai.com


Company Profile

อาคารลาซาลทาวเวอร์ ชั้น 5 เลขที่ 10/11 หมู่ 16 ถนนลาซาล ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี3 สมุทรปราการ 10540 0234947458 0234947460