1 อัตรา
ตามตกลง
10 ธันวาคม 2564

ลักษณะงาน

- บันทึกบัญชี ในสมุดรายวัน และแยกประเภท
- จัดเก็บและนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย
- จัดทำรายงานและนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม
- รายงานกระทบยอดเงินธนาคาร
- ปิดงบการเงิน

คุณสมบัติผู้สมัคร :

มีประสบการณ์ในการทำงานตามลักษณะงานจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีประสบการณ์ในการทำงานตามลักษณะงาน
- สามารถใช้งาน Ms office ได้ดี

สวัสดิการ :

-กองทุนสำรองเลี้ยยงชีพ
-ประกันสุขภาพ AIA

สถานที่ปฏิบัติงาน :

อาคารลาซาลทาวเวอร์ ชั้น 5 เลขที่ 10/11 หมู่ 16 ถนนลาซาล ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

จังหวัด :

สมุทรปราการ

วิธีการรับสมัคร :

ส่งประวัติมาที่ E-Mail : kanokkarn@kitmeechai.com


Company Profile

อาคารลาซาลทาวเวอร์ ชั้น 5 เลขที่ 10/11 หมู่ 16 ถนนลาซาล ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี3 สมุทรปราการ 10540 0234947458 0234947460