1 อัตรา
ตามตกลง
12 พฤศจิกายน 2564

ลักษณะงาน

1. ควบคุมดูแลบริหารการจัดการในแผนกควบคุมคุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับระบบคุณภาพต่างๆ ได้แก่ GHPs, FSSC2000 และระบบอื่นๆ เช่น GFCP
2. ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด และหาวิธีแก้ไขจัดการในกรณีที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด
3. ดูแลการตรวจสอบวัตถุดิบที่รับเข้าก่อนการผลิตและในระหว่างการผลิต
4. ตรวจสอบและทวนสอบขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5. ดำเนินการร่วมกับฝ่ายผลิตในการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการในการปฏิบัติงานให้มีความถูกต้องสอดคล้องกับขั้นตอนที่กำหนดไว้
6. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น CB, ลูกค้าและ supplier
7. รับผิดชอบงานเอกสารที่เกี่ยวข้อง
8. จัดอบรมและพัฒนาศักยภาพผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาให้มีประสิทธิภาพ
9.ติดต่อประสานงานและขอใบอนุญาต่างๆเกี่ยวกับอาหาร
10.ดูแลความพร้อมเพื่อเตรียมการรับการประเมิน(Audit) ระบบคุณภาพต่างๆ เช่น FSSC 22000 / FSMA /Guten Free / Organic
11.อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร :

ปริญญาตรี หรือสูงกว่าสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ชาย หรือ หญิง อายุ 28 ปี ขึ้นไป
ประสบการณ์อยู่ในอุตสาหกรรมอาหารไม่น้อยกว่า 2-5 ปี
ทักษะภาษาอังกฤษระดับปานกลาง
ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบและประกันคุณภาพสินค้า ผ่านการฝึกอบรมด้านระบบคุณภาพ GHPs, FSSC 22000 และระบบอื่นๆเช่น GFCP
สามารถประสานงานกับหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกได้ดี
สามารถจัดทำเอกสารระบบคุณภาพได้และมีประสบการณ์ด้านการตรวจประเมิน(Audit) ระบบคุณภาพ เช่น FSSC 22000 /FSMA (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
มีความรู้เรื่อง RD
มีความขยัน ทนต่อแรงกดดันได้ มีความรับผิดชอบสูง สามารถแก้ไขปัญหาได้ดี
มีใบ certificate ระบบคุณภาพ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ :

1.ประกันสังคม
2.ประกันอุบัติเหตุ
3.เบี้ยขยัน
4.หยุดเสาร์อาทิตย์ (สัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน)
5.ของขวัญวันเกิดพนักงาน
6.ตรวจสุขภาพประจำปี
7.กินเลี้ยงสังสรรค์
8.วันลาพักร้อนประจำปี (อายุงานครบ1ปี)
9.โบนัสตามผลประกอบการบริษัท

สถานที่ปฏิบัติงาน :

โรงงานที่ลำลูกกา คลอง 7 ปทุมธานี

จังหวัด :

ปทุมธานี

วิธีการรับสมัคร :

ส่งประวัติเข้ามาได้ที่ hr.df@dhawathsystems.co.th


Company Profile

11/11 ม.20 ถ.นิมิตรใหม่ ต.ลำลูกกา อ.ลำลูกกา ปทุมธานี 12150 02-9930984