2 อัตรา
ตามตกลง
29 ตุลาคม 2564

ลักษณะงาน

- ตรวจสอบความถูกต้องใบสั่งซื้อของลูกค้ากับใบสั่งขาย
- จัดทำใบเสร็จรับเงิน, ใบกำกับภาษี/ใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้
- จัดเตรียมเอกสารสำหรับการวางบิลและรับเช็ค
- เตรียมเอกสารนำเช็คเข้าฝากธนาคาร
- จัดทำการรับชำระหนี้จากลูกหนี้ (ใบสำคัญรับ)
- จัดทำรายงานภาษีขาย
- รวบรวมเอกสารที่ใช้ในการพิจารณาเครดิตให้ลูกค้า
- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการกับอนุมัติเครดิต
- อนุมัติเครดิตให้ลูกค้า
- ทำเบิกจ่าย
-จัดทำบัญชีทั้งด้านจ่าย
-การจ่ายชำระหนี้
-การบันทึกบัญชีด้านเจ้าหนี้และทั่วไป

คุณสมบัติผู้สมัคร :

ป.ตรี สาขาบัญชี
อายุ 23-35 ปี
มีความละเอียดรอบคอบ

สวัสดิการ :

สวัสดิการ
-เวลาทำงาน จันทร์-ศุกร์
-ตรวจสุขภาพประจำปี
-กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
-ประกันสุขภาพ
-ท่องเที่ยวประจำปี
-โบนัสปีละ 1 ครั้ง
-ค่าช่วยเหลืองานศพ
-วันพักผ่อนประจำปีสูงสุด 15 วัน
-ลาปฏิบัติธรรม
-เงินช่วยเหลืองานมงคลสมรส

สถานที่ปฏิบัติงาน :

นนทบุรี

จังหวัด :

นนทบุรี

วิธีการรับสมัคร :

email : hr@helukabel.co.th
Tel. : 021502525 # 132


Company Profile

38/25 หมู่ 10 ต.บางกร่าง อ.เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 021502525 # 132
ตำแหน่งงานอื่น ๆ