หลายอัตรา
20,000 บาท
7 ตุลาคม 2564

ลักษณะงาน


• จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายและการตลาดในลักษณะอีเว้น ณ สถานที่ต่างๆ ตามที่กำหนด
• ประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานและโครงการต่างๆ ของแบรนด์ลูกค้าผู้ว่าจ้าง
• รับผิดชอบผลงานด้านยอดขาย และเป้าหมายอื่นๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทฯ กำหนด
• รักษาความเป็นมืออาชีพ เพื่อภาพลักษณ์ที่ดีของแบรนด์ลูกค้า
• ฝึกฝน เรียนรู้ พัฒนาตัวเอง ตามหลักสูตรการฝึกอบรมที่บริษัทฯ มอบหมายให้ เพื่อรักษามาตรฐานในการทำงานที่ดี และมีประสิทธิภาพ
• ให้บริการลูกค้า และช่วยแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแก่ลูกค้าอย่างมืออาชีพ
• สร้าง ฝึกสอนทีมงานขาย รวมถึงบริหารสมาชิกในทีม ให้มีมาตรฐานตามที่บริษัทฯ กำหนด (สำหรับผู้จัดการฝึกหัดฝ่ายขาย และผู้ที่ต้องการเติบโต)

คุณสมบัติผู้สมัคร :

ชาย-หญิง สัญชาติไทย อายุ 20-30 ปี
วุฒิการศึกษาระดับปวส. ถึงปริญญาตรี (ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์)
มีทัศนคติที่ดีต่องานขายและการบริการลูกค้า
มีทักษะในการสื่อสารที่ดี ชอบพบปะพูดคุยกับผู้อื่น
เป็นคนสนุกสนาน กระตือรือร้น ชอบการทำงานเป็นทีม
ชอบความท้าทาย และรักความก้าวหน้าเติบโต
สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

สวัสดิการ :

Welfare
5-day work week
Annual trip or party
Health insurance
Performance/results-based bonus
Social security
Staff training and development
Telephone bill allowance

สถานที่ปฏิบัติงาน :

กรุงเทพ

วิธีการรับสมัคร :

-Email : S.wutthi@omniraise.com


Company Profile

163 อาคารรัชต์ภาคย์ อโศก ชั้น 2 ถนนอโศกมนตรี แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 กรุงเทพมหานคร 10110 0-2012-5198