1 อัตรา
ตามตกลง
3 กันยายน 2564

ลักษณะงาน

- ควบคุมระบบจ่ายพัสดุภัณฑ์คลังสินค้า
- ทำงาน 6 วัน สามารถยืดหยุ่นเรื่องเวลาปฏิบัติงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร :

ชาย/หญิง อายุ 30-45 ปี วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา
ชาย/หญิง อายุ 30-45 ปี วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา
มีประสบการณ์ด้านโลจิสติกส์
มีความเป็นผู้นำ สามารถทำงานเป็นทีม
สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
มีความรู้ในพื้นที่ดอนเมืองและหลักสี่
มีที่พักอยู่ในพื้นที่ดอนเมืองหรือหลักสี่ หรือพื้นที่ใกล้เคียง

สวัสดิการ :

- ประกันสังคม
- กองทุนเงินทดแทน
- ประกันชีวิต
- ประกันอุบัติเหตุ
- เงินเบิกล่วงหน้า
- วงเงินรักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุ 5,000 บาท/ครั้ง
- ลาป่วย ลากิจ ตามกฏหมาย
- วันหยุดพักร้อนประจำ
- วันหยุดตามประเพณี
- เครื่องแบบพนักงาน
- เบี้ยขยัน
- ของเยี่ยมใข้กรณีเจ็บป่วย
- เงินช่วยเหลือในการประกอบพิธี

สถานที่ปฏิบัติงาน :

เบสท์ เอ็กซ์เพรส สาขาดอนเมือง-หลักสี่ ซอยวิภาวดีฯ 33 และ 76

วิธีการรับสมัคร :

- ที่บริษัทฯ หรือ โทรฯ สอบถาม
- hr-speedy@speedy-pe.com
- www.speedy-pe.com


Company Profile

202/1 ซ.อินทามระ 6 ถ.สุทธิสารวินิจฉัย สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 กรุงเทพมหานคร 10400 02-6168943-4,02-2794537,02-2794702,02-2792266,02-2792366,02-2792466 02-6166711,02-2782477