1 อัตรา
ตามตกลง
16 สิงหาคม 2564

ลักษณะงาน

ดูแลบริหารงานบัญชีของบริษัท
ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงิน และระบบ Payroll

คุณสมบัติผู้สมัคร :

อายุ 30 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป - สาขาบัญชี
มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป
สามารถใช้งานโปรแกรมบัญชี Express ได้อย่างดี
สามารถจัดทำสรุปยอดของระบบบัญชีได้อย่างดี
เข้าใจในระบบบัญชีบริษัทเป็นอย่างดี
มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีความตั้งใจในการทำงาน
มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัยและตรงต่อเวลา
มีนิสัย ใฝ่รู้ ขยัน อดทน และสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้

สวัสดิการ :

- ประกันสังคม
- กองทุนเงินทดแทน
- ประกันชีวิต
- ประกันอุบัติเหตุ
- เงินเบิกล่วงหน้า
- วงเงินรักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุ 5,000 บาท/ครั้ง
- ลาป่วย ลากิจ ตามกฏหมาย
- วันหยุดพักร้อนประจำ
- วันหยุดตามประเพณี
- เครื่องแบบพนักงาน
- เบี้ยขยัน
- ของเยี่ยมใข้กรณีเจ็บป่วย
- เงินช่วยเหลือในการประกอบพิธี

สถานที่ปฏิบัติงาน :

สำนักงานใหญ่ สปีดี้ แพคเก็จ เอ็กซ์เพรส ซ.อินทามระ 6

วิธีการรับสมัคร :

- ที่บริษัทฯ หรือ โทรฯ สอบถาม
- hr-speedy@speedy-pe.com
- www.speedy-pe.com


Company Profile

202/1 ซ.อินทามระ 6 ถ.สุทธิสารวินิจฉัย สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 กรุงเทพมหานคร 10400 02-6168943-4,02-2794537,02-2794702,02-2792266,02-2792366,02-2792466 02-6166711,02-2782477