1 อัตรา
30,000 บาท
15 มิถุนายน 2564

ลักษณะงาน

• บริหารงานและบริหารทีมงานให้ได้บรรลุเป้าหมายตามแผนงาน
• จัดทำแผนงานการดำเนินงานของโครงการและติดตามผลการดำเนินงานของผู้เกี่ยวข้องในโครงการ
• บริหารงบประมาณ รวมถึงหาแนวทางแก้ไขปัญหา, ป้องกันและให้คำแนะนำ เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมาย
• งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร :

• เพศ ชาย อายุ 22-35 ปี
• ปฎิบัติงานในพื้นที่ภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่เป็นหลัก
• สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้
• มีประสบการณ์ในการบริหารโครงการ
• บุคลิกภาพดี มีความเป็นผู้นำ ทัศนคติดี
• มีทักษะการติดต่อสื่อสาร และการเจรจาต่อรอง
• สามารถสำรวจเขียนแบบประเมินราคาค่าติดตั้งงานระบบ
• สามารถถอดแบบ ทำ BOQ
• มีประสบการณ์ด้านงานออกแบบ/ติดตั้งงานระบบ IP CCTV

สวัสดิการ :

สวัสดิการ บริษัท ดิจิตอลคอม จำกัด
(welfare)
 โบนัสประจำปี
Bonus
 วันลาพักร้อนประจำปี
Vacation
 สวัสดิการประกันสังคม
Social Security
 สวัสดิการประกลุ่ม AIA
Insurance (AIA)
 ท่องเที่ยวประจำปี
Travel
 ดูงานต่างประเทศ
Oversea
 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
Provident Fund
 เงินกู้ฉุกเฉิน
Emergency loans
 เงินพิเศษงานมงคลสมรสของพนักงาน
The extra money for Married
 เงินพิเศษงานฌาปณกิจศพ (พ่อ, แม่)
The extra money for Cremation Funeral (father, mother)

สถานที่ปฏิบัติงาน :

บริษัท ดิจิตอลคอม จำกัด

จังหวัด :

เชียงใหม่

วิธีการรับสมัคร :

ส่งใบสมัครมายังอีเมลล์ suppaluk@digitalcom.co.th


Company Profile

278/23 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 026415879 026415873