1 อัตรา
45,000 บาท
15 มิถุนายน 2564

ลักษณะงาน

-งานที่ดำเนินการทั้งภายในโรงงานและงานภาคสนาม ปฏิบัติตามนโยบายของบริษัท สอดคล้องกับมาตราฐาน ISO9001 แล้วเสร็จตามกรอบเวลาและเป็นไปตามข้อกำหนดของงานนั้นๆ
-บริหารจัดการเครื่องมือ อุปกรณ์ วัตถุดิบให้เพียงพอและเหมาะสมต่องานที่ดำเนินการทั้งภายในโรงงานและงานภาคสนาม
-บริหารจัดการงาน ขั้นตอนการทำงาน และบุคลากรในแผนกให้มี ภาระหน้าที่รับผิดชอบ พื้นที่ทำงาน เครื่องอุปกรณ์ แรงงาน ความปลอดภัย บรรยากาศการทำงานที่เหมาะสมและเป็นไปตามนโยบายบริษัท
-ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ แก้ไขปัญหา พัฒนาศักยภาพ กฎระเบียบ รักษาผลประโยชน์ ร่วมกับแผนกอื่นๆในบริษัท หรือบุคคลภายนอกบริษัท
-

คุณสมบัติผู้สมัคร :

1.เพศชาย
2.วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเครื่องกลหรือที่เกี่ยวข้อง
3.มีประสบการณ์ 5-10 ปีขึ้นไป (เกี่ยวกับ Engine, Pumps systems, Maintenance services )

สวัสดิการ :

เบี้ยขยัน เบี้ยเลี้ยง ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสุขภาพ ชุดพนักงาน โบนัส(ตามผลประกอบการ)

สถานที่ปฏิบัติงาน :

บริษัทพรีซิชั่น พาวเวอร์ เซอร์วิส จำกัด

จังหวัด :

ชลบุรี

วิธีการรับสมัคร :

ส่งเรซูเม่มาที่อีเมล์ krittaya@ppsthailand.com


Company Profile

117/71 ม.4 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ ชลบุรี 20180 0632144477 -