หลายอัตรา
ตามตกลง
12 มิถุนายน 2564

ลักษณะงาน

-รับส่งพัสดุจากหน่วยงานไปอีกหน่วยงาน และหรือ ลูกค้า

คุณสมบัติผู้สมัคร :

1.เพศชายเท่านั้น
มีรถกะบะเป็นของตนเอง
มีคอกทึบ เพื่อป้องกันการเสียหายของพัสดุภัณฑ์
เจ้าของรถมีใบอนุญาตถูกต้องตามกฏหมาย
รู้จักเส้นทางในกรุงเทพฯ และปริมณฑลเป็นอย่างดี
มีมนุษย์สัมพันธ์ ทักษะในการสื่อสาร
สามารถเริ่ีมงานได้ทันที พิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ :

- ประกันสังคม
- กองทุนเงินทดแทน
- ประกันชีวิต
- ประกันอุบัติเหตุ
- เงินเบิกล่วงหน้า
- วงเงินรักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุ 5,000 บาท/ครั้ง
- ลาป่วย ลากิจ ตามกฏหมาย
- วันหยุดพักร้อนประจำ
- วันหยุดตามประเพณี
- เครื่องแบบพนักงาน
- เบี้ยขยัน
- ของเยี่ยมใข้กรณีเจ็บป่วย
- เงินช่วยเหลือในการประกอบพิธี

สถานที่ปฏิบัติงาน :

กรุงเทพและปริมณฑล

วิธีการรับสมัคร :

- ที่บริษัทฯ หรือ โทรฯ สอบถาม
- hr-speedy@speedy-pe.com
- www.speedy-pe.com

หมายเหตุเพิ่มเติม :

โทรศัพท์ ออฟฟิค : 02-279-2366 ต่อ 23 , 02-279-2366 ต่อ 21
โทรศัพท์มือถือ : 099-298-5036 , 099-299-0683 , 062-069-0506,088-299-0925

ส่งประวัติงานได้ที่ hr-speedy@speedy-pe.com


Company Profile

202/1 ซ.อินทามระ 6 ถ.สุทธิสารวินิจฉัย สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 กรุงเทพมหานคร 10400 02-6168943-4,02-2794537,02-2794702,02-2792266,02-2792366,02-2792466 02-6166711,02-2782477