1 อัตรา
ตามตกลง
15 มีนาคม 2564

ลักษณะงาน

1.ดูแลการทำงานของระบบประกันคุณภาพ ระบบ ISO 9001 และมาตรฐานสากลต่างๆ
2.ดูแลการตรวจประเมินระบบคุณภาพ การพัฒนาระบบ วิธีการทำงาน
3.ปรับปรุง พัฒนา MAN/Machine/Material/Method และPDCA ในการเพิ่มประสิทธิภาพ ลดความผิดพลาด ลดเวลารอคอย
4.ปรับปรุง ระบบคุณภาพ แผนคุณภาพ วิธีการตรวจประเมิน จุดควบคุม ค่าควบคุม การป้องกันและแก้ไข

คุณสมบัติผู้สมัคร :

เพศชาย หรือหญิง วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ ทุกสาขา
เชี่ยวชาญในหลักการทำงานของระบบประกันคุณภาพ ระบบ ISO 9001 และมาตรฐานสากลต่างๆ
เชี่ยวชาญในการตรวจประเมินระบบคุณภาพ การพัฒนาระบบ วิธีการทำงาน
มีความสามารถในการปรับปรุง พัฒนา MAN/Machine/Material/Method และPDCA ในการเพิ่มประสิทธิภาพ ลดความผิดพลาด ลดเวลารอคอย
เชี่ยวชาญในการปรับปรุง ระบบคุณภาพ แผนคุณภาพ วิธีการตรวจประเมิน จุดควบคุม ค่าควบคุม การป้องกันและแก้ไข
มีประสบการณ์ด้านงานประกันคุณภาพในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนงานเหล็ก จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ :

ประกันสังคม
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สหกรณ์ออมทรัพย์

สถานที่ปฏิบัติงาน :

บมจ.เอื้อวิทยา

วิธีการรับสมัคร :

สมัครผ่านอีเมล์ หรือสมัครด้วยตนเองที่บริษัท


Company Profile

247 ถนนร่มเกล้า แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510 025439020 025439029