1 อัตรา
ตามตกลง
15 มีนาคม 2564

ลักษณะงาน

1.ดูแล ปรับปรุงระบบการจัดเก็บ จัดส่ง การควบคุม ตรวจสอบ การเบิกจ่าย ในงานคลังสินค้า ทั้งวัตถุดิบ วัสดุสิ้นเปลือง และสินค้าสำเร็จรูป
2.บริหาร จัดการงานคลังสินค้า Inventory&Management บริหารคน บริหารงาน เคลื่อนย้าย ลำเลียง ขนส่ง

คุณสมบัติผู้สมัคร :

เพศชายหรือหญิง วุฒิปริญญาตรี
เชี่ยวชาญระบบการจัดเก็บ จัดส่ง การควบคุม ตรวจสอบ การเบิกจ่าย ในงานคลังสินค้า ทั้งวัตถุดิบ วัสดุสิ้นเปลือง และสินค้าสำเร็จรูป
มีความรู้ด้าน Software Computer ที่ใช้ในงานคลังสินค้าเบื้องต้น
เชี่ยวชาญการบริหาร จัดการงานคลังสินค้า Inventory&Management; บริหารคน บริหารงาน เคลื่อนย้าย ลำเลียง ขนส่ง
มีประสบการณ์ด้านงานคลังสินค

สวัสดิการ :

ประกันสังคม
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สหกรณ์ออมทรัพย์

สถานที่ปฏิบัติงาน :

บมจ.เอื้อวิทยา

วิธีการรับสมัคร :

สมัครผ่านอีเมล์ หรือสมัครด้วยตนเองที่บริษัท


Company Profile

247 ถนนร่มเกล้า แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510 025439020 025439029