หลายอัตรา
ตามตกลง
19 มีนาคม 2564

ลักษณะงาน

การด้านเอกสารและติดต่อประสานงานภายในบริษัทและนอกบริษัท

คุณสมบัติผู้สมัคร :

การศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้น ปวส.
ใช้ Microsoft Office ได้ดี
ไม่จำกัดเพศ / และอายุ
มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
- ต้องออกปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้ (ติดต่อสำนักงานเขต ,กรมที่ดิน หรือกรมบังคับคดี ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลบ้างเป็นครั้งคราว)

สวัสดิการ :

1.เงินเดือนประจำ
2.ประกันสังคม
3.โบนัส
4.สิทธิประโยชน์ตามกฎหมายแรงงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน :

อาคารพงษ์สุภี ชั้น 5A

วิธีการรับสมัคร :

กรอกข้อมูลผ่านเว็บไซต์https://www.accon.co.th/apply_online.html

หมายเหตุเพิ่มเติม :

สมัครงานผ่านเว็บไซต์ของเราได้ที่ https://www.accon.co.th/apply_online.html

วันทำงาน วันจันทร์ – วันศุกร์ (ทำวันเสาร์แรกของเดือน)
เวลาทำงาน 08.30 – 17.30 น.


Company Profile

เลขที่ 19 อาคารพงษ์สุภี ชั้น 5A ซอยยาสูบ 1 ถนน วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร 10900 02 272 2425, 02-029-9844 0-2617-8374
ตำแหน่งงานที่น่าสนใจ