2 อัตรา
ตามตกลง
5 มีนาคม 2564

ลักษณะงาน

1. รับผิดชอบดูแลและสร้างฐานทั้งลูกค้าเก่าและใหม่ที่เข้ามาทุกช่องทางได้และบริหารเป้ายอดขายให้ได้ตามแผนงานบริษัทที่กำหนดไว้รายเดือน
2. ตอบคำถาม แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและให้ข้อมูลลูกค้าพร้อมทั้งติดตามผลตามกำหนด
3. ทำงานเป็นระบบสำหรับลงข้อมูลยอดขายและทำเอกสารในการดำเนินงาน
4. งานมอบหมายอื่นๆ

คุณสมบัติผู้สมัคร :

1. เพศ ชาย-หญิง อายุ 25-35 ปี
2. การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาการตลาด หรือการบริหารจัดการธุรกิจ หรือวิศวกรคอมพิวเตอร์ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.80
3. มีประสบการณ์ในการขายสินค้าประเภท Electronic System อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
4. มีความสนใจในการขายสินค้าเกี่ยวกับระบบอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยในการควบคุมประตู,ลิฟท์, กล้องวงจรปิด ระบบลานจอดรถและสินค้าที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ สำหรับงานที่อยู่อาศัย, งานโรงพยาบาลและโรงงาน
คุณสมบัติเพิ่มเติม (ถ้ามี) ทางบริษัทจะพิจารณาเป็นพิเศษ : -
5. สามารถทำงานภายใต้ภาวะแรงกดดันและเร่งด่วนได้
6. มีความเป็นผู้ใหญ่และมีความรับผิดชอบสูง
7. มีทักษะด้านการสื่อสาร, การนำเสนอ และประสานงานได้ดี
8. มีความคิดสร้างสรรค์ริเริ่มและทำงานเชิงรุก เช่นออกแบบ Catalog, ทำ Video สินค้านำเสนอผ่าน Social media เช่น Youtube, Official Line เป็นต้น
9. สามารถบริหารจัดการเวลาและงานได้ดี

สวัสดิการ :

ค่าเบี้ยขยัน
ค่าเบี้ยเลี้ยงต่างจังหวัด
เงินกองทุนประกันสังคม
เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ประกันชีวิตกลุ่ม
ตรวจสุขภาพประจำปี
สัมมนาต่างจังหวัด
ค่ารักษาพยาบาล บิดา มารดา

สถานที่ปฏิบัติงาน :

บริษัท โอเทค ซัพพลาย จำกัด

จังหวัด :

สมุทรปราการ

วิธีการรับสมัคร :

ผ่านทางเว็บไซต์

หมายเหตุเพิ่มเติม :

สามารถใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop, illustrator เป็นต้น


Company Profile

1927 หมู่ 6 ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง สมุทรปราการ 10270 092 2693665 02 7445659 ต่อ 106
ตำแหน่งงานอื่น ๆ