1 อัตรา
ตามตกลง
4 มีนาคม 2564

ลักษณะงาน

1. ทำหน้าที่คิดค้น และพัฒนา Application ต่าง ๆ ที่รันบนอุปกรณ์มือถือ ทุก OS เพื่อที่ตอบสนองความต้องการสำหรับผู้ใช้ได้เป็นอย่างดี
2. ค้นคว้า/วิจัย และพัฒนา Application ใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองและมองเห็นว่าจะมีคนสนใจและใช้งาน ได้เป็นอย่างดี

คุณสมบัติผู้สมัคร :

เพศชาย-หญิง อายุ 25-35 ปี
การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ในการสร้าง Application on mobile
มีความเชี่ยวชาญในการเขียน Program interface API
มีความสามารถในการเขียนภาษา C และ JAVA
มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบพัฒนาโปรแกรม
มีความเป็นผู้นำตนเอง และผู้อื่น

สวัสดิการ :

ค่าเบี้ยขยัน
ค่าเบี้ยเลี้ยงต่างจังหวัด
เงินกองทุนประกันสังคม
เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ประกันชีวิตกลุ่ม
ตรวจสุขภาพประจำปี
สัมมนาต่างจังหวัด
ค่ารักษาพยาบาล บิดา มารดา

สถานที่ปฏิบัติงาน :

บริษัท โอเทค ซัพพลาย จำกัด

จังหวัด :

สมุทรปราการ

วิธีการรับสมัคร :

ผ่านทางเว็บไซต์


Company Profile

1927 หมู่ 6 ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง สมุทรปราการ 10270 092 2693665 02 7445659 ต่อ 106
ตำแหน่งงานอื่น ๆ