4 อัตรา
ตามตกลง
4 มีนาคม 2564

ลักษณะงาน

1. รับผิดชอบดูแลและสร้างฐานทั้งลูกค้าเก่าและใหม่ที่เข้ามาทุกช่องทางได้และบริหารเป้ายอดขายให้ได้ตามแผนงานบริษัทที่กำหนดไว้รายเดือน
2. ตอบคำถาม แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและให้ข้อมูลลูกค้าพร้อมทั้งติดตามผลตามกำหนด
3. ทำงานเป็นระบบสำหรับลงข้อมูลยอดขายและทำเอกสารในการดำเนินงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร :

เพศชาย-หญิง อายุ 25-35 ปี
การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมไฟฟ้า,วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์, การตลาด เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.80
มีประสบการณ์ในการขายงานโครงการ อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป ทั้งภาครัฐและเอกชน
มีความสนใจในการขายสินค้าเกี่ยวกับระบบอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยในการควบคุมประตู, ลิฟท์, กล้องวงจรปิด และระบบจอดรถ รูปแบบงานโครงการ พบปะผู้รับเหมา, เจ้าของโครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ
มีรถยนต์ส่วนตัวพร้อมใบขับขี่
คุณสมบัติเพิ่มเติม (ถ้ามี * ทางบริษัทจะพิจารณาเป็นพิเศษ) : -
สามารถทำงานภายใต้ภาวะแรงกดดันและเร่งด่วนได้
มีความเป็นผู้ใหญ่และมีความรับผิดชอบสูง
มีทักษะด้านการสื่อสาร,การนำเสนอ และประสานงานได้ดี
มีความคิดสร้างสรรค์ ริเริ่มและทำงานในเชิงรุก เช่น ออกแบบ Catalog และ Drawing ได้

สวัสดิการ :

ค่าเบี้ยขยัน
ค่าเบี้ยเลี้ยงต่างจังหวัด
เงินกองทุนประกันสังคม
เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ประกันชีวิตกลุ่ม
ตรวจสุขภาพประจำปี
สัมมนาต่างจังหวัด
ค่ารักษาพยาบาล บิดา มารดา

สถานที่ปฏิบัติงาน :

บริษัท โอเทค ซัพพลาย จำกัด

จังหวัด :

สมุทรปราการ

วิธีการรับสมัคร :

ผ่านทางเว็บไซต์

หมายเหตุเพิ่มเติม :

สามารถใช้งานโปรแกรม Autocad ได้


Company Profile

1927 หมู่ 6 ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง สมุทรปราการ 10270 092 2693665 02 7445659 ต่อ 106
ตำแหน่งงานอื่น ๆ