5 อัตรา
12,000 บาท
12 กุมภาพันธ์ 2564

ลักษณะงาน

ผู้ช่วยช่างพิมพ์ คุมเครื่องพิมพ์ ให้ได้งานตามที่ลุกค้าต้องการ

คุณสมบัติผู้สมัคร :

สามารถเข้ากะได้
สายตาไม่บอดสี

สวัสดิการ :

รถรับส่ง เส้นคลองหลวงคลองสี่-ปากทางลำลูกกา เบี้ยขยัน ค่ากะ โอที ชุดฟอร์่ม โบนัสประจำปี กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และอื่น ๆ อีกมากมาย

สถานที่ปฏิบัติงาน :

คลองสี่ คลองหลวง

จังหวัด :

ปทุมธานี

วิธีการรับสมัคร :

สมัครด้วยตนเอง จดหมายสมัครงาน ส่งทาง e-mail / web บริษัท

หมายเหตุเพิ่มเติม :

ประสบการณ์คุมเครื่องจักร


Company Profile

19 ม.10 ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 ปทุมธานี 12120 025296000 025296010