1 อัตรา
ตามตกลง
9 กุมภาพันธ์ 2564

ลักษณะงาน

วิศวกรไฟฟ้า/เครื่องกล จัดทำเอกสารด้านบริหารสัญญา

คุณสมบัติผู้สมัคร :

ปริญญาตรี
อายุ 21-25 ปี
ผล TOEIC 550
จบสาขาคณะวิศวกรรมไฟฟ้า/เครื่องกล

สวัสดิการ :

-สวัสดิการเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพประจำปี
-สวัสดิการเงินช่วยเหลือในการคลอดบุตร
- สวัสดิการทันตกรรม สายตา วัคซีนป้องกันโรค

สถานที่ปฏิบัติงาน :

โรงไฟฟ้าราชบุรี

จังหวัด :

ราชบุรี

วิธีการรับสมัคร :

ส่งแบบฟอร์มทางอีเมล์

หมายเหตุเพิ่มเติม :

ส่งใบสมัครมายังอีเมล์ saowakonw@ratchgen.co.th
โทรศัพท์ 099-627-9740


Company Profile